• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Међународни пројекти

2013-2014 Rehabilitation of Tiszasziget-Djala cross-border connecting road

Назив пројекта: "Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала"
Ид пројекта: HUSRB/1203/111/050-6.2.1.
Дужина трајања пројекта: 16/04/2013 –
Предмет пројекта је извођење радова на рехабилитацији деонице пута Тисасигет – Ђала, на територији општине Нови Кнежевац. Пројекат суфинансира Европска унија.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТНОГ ПРАВЦА ТИСЗАСИГЕТ ЂАЛА / A TISZASZIGET-GYÁLA HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÚTIRÁNY REHABILITÁCIÓJA

Укупна вредност пројекта / A projekt teljes értéke: 1.735.460,00 €
Водећи партнер НИФ Зрт. / Vezető kedvezményezett NIF Zrt.: 849.975,00 €
Партнер на пројекту ЈП ЗУВ / Projektpartner JP ZUV: 885.485,00 €
     Сопствено учешће / Őnrész: 132.822,75 €
    Донација ЕУ 85% / EU-s támogatás 85%: 752.662,25 €

 

Трајање пројекта / A projekt tartama: 18 месеци / hónap
Дужина деонице пута/ Az útszakasz hossza: 2675 m

 

ВОДЕЋИ ПАРТНЕР / VEZETŐ PARTNER:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45
www.nif.hu

 

ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ/ PROJEKT PARTNER
ЈП Завод за урбанизам Војводине
21000 Нови Сад, Жељезничка 6/ III
www.zavurbvo.rs

 

Пројекат „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“ одобрен је од стране Националне агенције за развој Републике Мађарске, управног тела ИПА прекограничног програма Република Мађарска – Република Србија.

 

Овим пројектом предвиђено је извођење радова на рехабилитацији деонице пута Тисасигет – Ђала укупне дужине 2675м на страни Републике Србије, за шта постоји пуна сагласност општине Нови Кнежевац и Дирекције за изградњу општине Нови Кнежевац.

 

Пројекат се реализује кроз ИПА прекогранични програм Мађарска - Србија (www.hu-srb-ipa.com), а суфинансиран је од стране Европске уније.

 

За потребе реализације Пројекта, ЈП Завод за урбанизам Војводине је потписао ПРОТОКОЛ о начину реализације и финансирања пројеката са управљачем пута ЈП ''Путеви Србије'' из Београда. Овим Протоколом је констатовано да постоји урађена Пројектно – техничка документација и дефинисан је начин финансирања пројекта као и вршења стручног надзора над извођењем радова.

 

За потребе реализације извођења радова на рехабилитацији, ЈП ''Путеви Србије'' дало је САГЛАСНОСТ да се пријава радова и финансирање извођења радова по овом пројекту уступи ЈП Заводу за урбанизам Војводине из Новог Сада који је у првом позиву ИПА пројеката био носилац активности на изради техничке документације на овој деоници пута.

 

Европска унија је кроз пројекат Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет – Ђала, препознала његов значај кроз утицај на локално становништво и развој прекограничне регије.

 

Изградњом одговарајуће инфраструктуре премостиће се досадашња слаба саобраћајна повезаност, што ће имати за резултат ефикаснију размену људи, добара и услуга, односно остваривање могућности за лакши приступ пословима, тржишту, нове привредне активности, размену искустава и знања – уједначеност развоја пограничних области.

Активности у вези са пројектом

 

Најава догађаја: Отварајућа конференција пројекта „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“

Нови Сад, 12. април 2013.

 Отварајућа конференција пројекта "Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала"

Нови Сад 16. април 2013.

Интервју са Владимиром Зеленовићем на ТВ Б92 Инфо

Нови Сад, 6. октобар 2013.

Procurement of expert services for rehabilitation of the road section between the Hungarian border crossing – Djala towards Novi Knezevac – Coka: milepost marks – from 0+000 to km 0+2.675 and km 18+935 to km 21+350

Нови Сад, 30. април 2014.

Потписан уговор са извођачем радова на пројекту „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет - Ђала“

Нови Сад, 11. јул 2014.

Слободан Пузовић посетио општине Чоку и Нови Кнежевац поводом реализације прекограничног пројекта на обнови путева

Нови Кнежевац, 25. август 2014.

Компанија Војпут завршила пут ка ГП Ђала

Ђала, 12. септембар 2014.

Одржана затварајућа конференција пројекта "Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала"

Нови Сад, 22. април 2015.

 

Остали документи везани за пројекат

 

Corrigendum No.1

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 130 гостију и нема пријављених чланова