• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Међународни пројекти

2013-2014 Coordinated Development and Knowladge Exchange on Spatial Planning Methodology

Назив пројекта: "Кординисани развој и размена знања о просторно-планској методологији"– CODEX
Ид пројекта: HUSRB/1203/213/151
Дужина трајања пројекта: 01/05/2013 – 30/04/2014
Водећи партнер: Универзитет у Сегедину
Конзорциони партнери: Универзитет Сегедин и ЈП „Завод за урбанизам Војводине”
Укупна вредност пројекта: 96061,60 ЕУР Пројекат је финансиран од стране Европске уније, финансијском подршком ИПА фонда. Последњих година Србија предузима велике кораке ка интеграцији у Европку Унију. Након што је званично постала кандидат у марту, 2012. године порастао је притисак на Републику Србију да заврши методолошке документе који ће промовисати развој стратешког планирања у складу са методологијом ЕУ. Исто важи и за Мађарску, а посебно у Регију велике јужне равнице где у овом тренутку не постоје територијални стратешки документи. Ни мађарски ни српски развојни документи немају детаљније елементе прекограничног програма, као ни анализе фокусиране на маргинализована насеља пограничног подручја. Узимајући у обзир ток субвенција Европске Уније ка Србији, пројекат CODEX има за циљ да развије капацитете пограничних крајева и допринесе прекограничној сарадњи кроз програм свеобухватне обуке за припрему заједничких регионалних стратешких докумената. У ту сврху са српске стране биће урађена “Анализа економског и социјалног статусе маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине, а са мађарске “Анализа апсорпционих капацитета Велике јужне равнице са посебним фокусом на маргинализована насеља са мађарске стране.” CODEX такође има за циљ да превазиђе наведене недостатке спровођењем истраживања и припремом заједничке методологије за сложени интегративни приступ просторном планирању. Имајуц́и у виду захтеве који се јављају на обе стране, кључне активности на основу истраживања и методологије обухватаће припрему Програма имплементације и акционог плана на основу Регионалног просторног плана АПВ и пакета препорука просторно-развојних стратегија за период 2014-2020 у Великој јужној равници.

Циљ пројекта

Пројекат HUSRB/1203/213/151 CODEX је имплементиран у сарадњи Универзитета у Сегедину и ЈП Завод за урбанизам Војводине. Ослањајући се чињеницу да ће Србија примити екстензивне субвенције од стране ЕУ, овај Пројекат има за циљ развој прекограничних капацитета обе партнерске стране за припрему заједничких регионалних стратешких докумената за предстојећи ЕУ финансијски период 2014-2020, кроз спровођење тренинг програма. Кроз имплементацију пројекта „Кординисани развој и размена знања о просторно-планској методологији ” планери са стручним тимовима представиће значајне планске документе.

Резутати пројекта

Узимајући у обзир ток донација Европске Уније ка Србији, пројекат ЦОДЕX има за циљ да развије капацитете пограничних крајева и допринесе прекограничној сарадњи кроз програм свеобухватне обуке за припрему заједничких регионалних стратешких докумената за предстојец́и 2014-2020 финансијски период ЕУ. ЦОДЕX такође има за циљ да превазиђе наведене недостатке спровођењем истраживања и припремом заједничке методологије за сложени интегративни приступ просторном планирању и пружи практичну помоц́ територијалном развоју и евалуацији пројеката. Имајући у виду захтеве који се јављају на обе стране, кључне активности на основу истраживања и методологије обухватају припрему имплементације Програма и Акционог плана у Србији као и пакет препорука просторно-развојних стратегија везаних за период 2014-2020 и Регију Велике Јужне Равнице.

 

Активности у вези са пројектом CODEX

Завршна конференција пројекта CODEX
Нови Сад, 15. април 2014.

Позив на затварајућу конференцију међународног пројекта CODEX
Нови Сад 11. април 2014.

 3. радионица у оквиру CODEX пројекта - координисан развој и размена знања о просторно планској методологији

Нови Сад, 19. март 2014.

Најава догађаја: Трећа професионална радионица у оквиру међународног пројекта ИПА - Координисани развој и размена знања о просторно планској методологији - CODEX
Нови Сад, 17. март 2014.

Радионица у оквиру ИПА Међународног пројекта - CODEX
Сегедин, Мађарска, 13. децембар 2013.

 

Резултати пројекта CODEX

 

Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине

Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине
Анализа економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине - Скраћено
Vajdaság Autonóm Tartomány határmenti területén levő marginális helyzetű települések szocális és gazdasági helyzetének elemzése

Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторима

Програм имплементације и акциони план - Насловна страна
Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторима
Програм имплементације и акциони план базиран на Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине базираним на ЕУ Методологији и ЕСПОН индикаторима - Скраћена верзија
A Szerb Köztársaság Területrendezési Tervén és Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Tervén alapuló Implementációs Programok az Európai Unió metodológiájával és az ESPON indikátorokkal összhangban

Joint Methodology Codex

Közös módszertani keretek kialakítása a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program hátrányos helyzetű térségeinek komplex és integrált területi fejlesztéséhez kapcsolódóan
Joint Methodology on the Complex and Integrated Spatial Development of Marginalised Settlements in the Programming Area

Промотивни материјал

Каталог
Лифлет CODEX

 

 

eu

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 492 гостију и нема пријављених чланова