• Radno vreme: Pon - Pet: 7.30-15.30

  • Broj telefona: +381 21 529 444

  • Kontakt adresa: zavurbvo@gmail.com

Usluge

Osnivači - pružanje usluga

Osnivači javnog preduzeća

U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad ("Službeni list APV", br. 29/17 i 46/17) (u daljem tekstu: Osnivački akt) većinski osnivač Zavoda je Autonomna pokrajina Vojvodina, a suosnivači Zavoda, kao zajedničkog javnog preduzeća, su i jedinice lokalne samouprave: Ada, Apatin, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Vrbas, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Kneževac, Plandište, Sečanj, Senta, Srbobran, Sremski Karlovci, Titel i Čoka.

Zavod je osnovan radi trajnog obavljanja stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja, koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju, a rade se na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i radi stručnih poslova značajnih za organe i organizacije AP Vojvodine i javna preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, za koje je Zavod nosilac isključivog prava na obavljanje poslova iz svoje delatnosti, u smislu propisa kojima se uređuju javne nabavke.

Na osnovu odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, koje su donele skupštine suosnivača i Osnivačkog akta, Zavod je nosilac isključivog prava za obavljanje poslova iz svoje delatnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je suosnivač Zavoda, u smislu propisa kojima se uređuju javne nabavke. Zavod obavlja stručne poslove iz okvira svoje delatnosti i za druge jedinice lokalne samouprave, organe i organizacije koje mu svojim odlukama, ugovorom ili sporazumom te poslove povere, odnosno ustupe, kao i za druga pravna i fizička lica - u skladu s propisima koji regulišu pružanje usluga iz okvira delatnosti Zavoda.

 zavod 3

DELATNOST

 Članom 6. Osnivačkog akta utvrđene je delatnost Zavoda.

Pretežna delatnost Zavoda je:

- šifra delatnosti: 71.11;
- naziv delatnosti: arhitektonska delatnost.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana, Zavod obavlja i sledeću delatnost:

- šifra delatnosti: 71.12;
- naziv delatnosti: inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Zavod može obavljati i druge delatnosti utvrđene Statutom Zavoda.

U okviru delatnosti iz st. 1. i 2. ovog člana, Zavod obavlja sledeće stručne poslove:

1. prati i proučava pojave i promene u prostoru na teritoriji AP Vojvodine, za potrebe AP Vojvodine, njenih organa i organizacija;
2. vodi dokumentaciju o planiranju i uređenju prostora za prostorne planove koje je donela Skupština AP Vojvodine;
3. vodi informacionu osnovu o prostoru i prikuplja, obrađuje i publikuje podatke značajne za uređenje prostora i naselja na teritoriji AP Vojvodine;
4. vrši primenjena i razvojna istraživanja u funkciji razvoja i unapređenja prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine;
5. izrađuje programe, studije, analize, stručne osnove i drugu dokumentaciju u oblasti planiranja, uređenja i korišćenja prostora i zaštite životne sredine;
6. obavlja prethodne radove za potrebe izrade prostornoplanske i urbanističke dokumentacije;
7. priprema, izrađuje i prati ostvarivanje prostornoplanske i urbanističke dokumentacije od interesa za AP Vojvodinu, jedinice lokalne samouprave i ostale korisnike prostora;
8. izrađuje dokumenta za sprovođenje planskih dokumenata;
9. izrađuje urbanističke projekte, projekte preparcelacije i parcelacije i druga urbanističko-tehnička dokumenta;
10. izrađuje urbanističke, tehničke i druge uslove i utvrđuje podatke iz planskih dokumenata za potrebe izdavanja informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i drugih potreba na zahtev AP Vojvodine, jedinica lokalne samouprave i ostalih korisnika prostora;
11. u skladu s posebnim propisima, izrađuje dokumenta o proceni uticaja planova, programa, osnova, strategija i projekata na životnu sredinu i druga dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine;
12. vrši geodetske radove koji su u funkciji obavljanja delatnosti za koje je osnovan;
13. izrađuje projektno tehničku i drugu dokumentaciju objekata visokogradnje i niskogradnje;
14. obavlja i druge stručne poslove u vezi s primenom zakona kojim se uređuje oblast prostornog planiranja i izgradnje objekata i zaštite životne sredine;
15. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

Poslovi od opšteg interesa radi kojih je Zavod osnovan i na koje ima isključivo pravo obavljanja, u skladu s propisima kojima se uređuju javne nabavke, jesu:

1. stalni poslovi - navedeni u tačkama 1, 2. i 3. stava 1. ovog člana;
2. povremeni poslovi - izrada prostornoplanske, urbanističke i druge dokumentacije iz delatnosti Zavoda, koji se vrše za potrebe AP Vojvodine, njenih organa i organizacija, javnih preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina i jedinica lokalnih samouprava koje su suosnivači Zavoda.

 

STICANJE PRIHODA – PRUŽANJE USLUGA

Zavod stiče prihode obavljanjem poslova iz okvira delatnosti:

- za organe i organizacije AP Vojvodine i javna preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina,
- za jedinice lokalnih samouprava koje su suosnivači Zavoda,
- pružanjem usluga na tržištu drugim korisnicima iz okvira svoje delatnosti,
- iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva za finansiranje poslova koje Zavod obavlja za potrebe organa i organizacija AP Vojvodine obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine, u skladu sa odlukom o budžetu i godišnjim programom poslovanja Zavoda, na koji saglasnost daje Pokrajinska vlada.

Sredstva za finansiranje poslova koje Zavod obavlja za potrebe jedinica lokalnih samouprava koje su suosnivači Zavoda obezbeđuju se u budžetima tih jedinica lokalnih samouprava, u skladu sa planiranim potrebama suosnivača i obezbeđenim sredstvima za poslove iz delatnosti Zavoda. Neophodni elementi izvršenja posla koji će Zavod raditi za suosnivače reguliše se međusobnim ugovorom.

Zavod ostvaruje prihode i na tržištu, pružanjem usluga iz okvira svoje delatnosti za druge korisnike usluga, u skladu sa zakonom.

 

 

logo lat

Urbanistički zavod AP Vojvodine osnovala je Narodna skupština AP Vojvodine 1950. godine kao ustanovu od pokrajinskog značaja

Adresa

Železnička 6/III, 21101 Novi Sad

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Pon - Pet: 7:30 - 15:30

Brzi linkovi

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 360 gostiju i nema prijavljenih članova