• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Међународни пројекти

2009-2011 Rehabilitation Planning of Bácsalmás - Bajmok Cross-Border Connecting Program: CBC IPA SRB HU, First Call

ИНФОРМАЦИЈА О ОДОБРЕНИМ ИПА ПРОЈЕКТИМА
    РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

ИПА прекогранични програм Република Мађарска - Република Србија у буџетском периоду између 2007. и 2013. године, основан је са циљем да државе учеснице, Република Мађарска и Република Србија, успоставе Програм заједничког система управљања (eng. "shared management system") и има за циљ унапређење добрих суседских односа, унапређење стабилности, безбедности и просперитета од обостраног интереса свих земаља о којима је реч и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја. Први позив за конкурисање објављен је крајем 2009. године, са роком за подношење предлога пројеката до 31.12.2009. године. У оквиру првог позива индиректни корисник буџетских средстава АП Војводине, који је у надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад је конкурисао заједно са Мађарским партнером из Будимпеште - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
ipa2
Заједнички пројекти односе се на израду пројеката за рехабилитацију путева у општинама које се налазе у пограничној зони наше две државе:

1.Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок
Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road
(територија града Суботице и општине Бачка Топола).

 

Овим пројектом је предвиђено да се изради комплетна пројектно техничка документација са дозволом за извођење радова за путни правац дужине од 45 км на територији општине Бачка Топола од границе са Републиком Мађарском (гранични прелаз Бајмок) до насеља Бачка Топола. Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок обухвата делове области Bács-Kiskun и Северне Бачке укупне површине 10.048 км2, 1.603 км2 у Србији (Суботица и Бачка Топола) и 8.445 км2 у Мађарској. Унапређењем транспорта, путем рехабилитације и квалитетног одржавања овог прекограничног путног правца, створиће се предуслови за лакши и бољи приступ пословима, тржиштима, образовању и др. Локално становништво које ће имати директне користи од пројекта броји 720.646 становника, од чега је у Србији 186.646.

2.Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала
Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road
(територија општина Нови Кнежевац и Чока).

 

Овим пројектом је предвиђено да се изради комплетна пројектно техничка документација са дозволом за извођење радова за путни правац дужине од 47,80 км на територији општина Нови Кнежевац и Чока, од границе са Републиком Мађарском (гранични прелаз Ђала) до насеља Нови Кнежевац - насеље Чока - тромеђа Републике Мађарске, Републике Румуније и Републике Србије - гранични прелаз Рабе. Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала обухвата делове области Цсонгрáд и Северног Баната укупне површине 4.889 км2, од чега је 626 км2 у Србији (Нови Кнежевац и Чока), док је у Мађарској обухваћена површина од 4.263 км2.

 

Побољшањем прекограничне путне комуникације ће се у великој мери унапредити стандард становника и убрзати проток добара, људи и услуга са обе стране границе. Локално становништво које ће имати директне користи од пројекта броји 453.710 становника, од чега је у Србији 26.710. Пажљивим одабиром, како тема пројеката, тако и пословног партнера у Мађарској, Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад је испоштовало веома строге услове које је поставио Заједнички Надзорни и Управни Одбор ИПА Програма преко-граничне сарадње Мађарска-Србија, те су оба предлога пројеката прихваћена.
Европска заједница је кроз пројекте Evropska zajednica je kroz projekte „Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road" и  „Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road", препознала њихов значај кроз утицај на локално становништво и развој обухваћених делова регија, те је Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, као водећи партнер из Републике Мађарске - Lead Beneficiary, дана 19.05.2010. године од представника ИПА програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија добио писмено обавештење да су оба пројекта прихваћена. Реализација оба пројекта се планира у периоду од 16 месеци. На овај начин, Аутономној Покрајини Војводини ће Европска Унија, донацијом од око 700.000 евра, омогућити да се уради пројектна документација за ојачање/ рехабилитацију / појачано одржавање пута - реконструкцију ова два веома важна путна правца према суседној Мађарској, у укупној дужини од 92,80 км. Изградњом одговарајуће инфраструктуре премостиће се досадашња слаба саобраћајна повезаност што ће имати за резултат ефикаснију размену људи, добара и услуга, односно нове привредне активности, размену искустава и знања - уједначеност развоја четири пограничне области. Путне мреже покривене пројектима ће поред локалног имати и шири значај чињеницом да ће бити квалитетније повезане са коридором X, аутопутем Е-75, који је главни саобраћајни правац према Македонији, Грчкој, Албанији и др.
Израда одговарајуће документације и законом прописаних одобрења, први је корак ка реализацији наведених пројеката.
Укупан износ који је Јавном предузећу "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад одобрен за први пројекат „Rehabilitation planning of Bácsalmás - Bajmok cross-border connecting road" износи 400.125,00 еура од чега је предвиђено да сопствено учешће Пројект партнера 1 - Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад буде 15%, што износи 60.018,75 еура, а донација од ЕУ 85%, што износи 340.106,25 еура. Укупан износ који је Јавном предузећу "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад одобрен за други пројекат „Rehabilitation planning of Tiszasziget - Djala cross-border connecting road" износи 423.362,00 еура, од чега је предвиђено да сопствено учешће Пројект партнера 1 - Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад буде 15%, што износи 63.504,30 еура, а донација од ЕУ 85%, што износи 359.857,70 еура.
Пре реализације донације предвиђено је потписивање Партнерских споразума о спровођењу оба пројекта са Водећим партнером - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 136 гостију и нема пријављених чланова