• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Међународни пројекти

DATOURWAY

О пројекту

 

DATOURWAY пројекат представља добар пример транснационалне сарадње усмерене ка развоју туризма дуж реке Дунав, на његовом средњем и југоисточном делу, при чему је посебна пажња усмерна ка заштити и унапређењу природних и културних ресурса овог великог европског воденог тока.

Концепт туризма се у пројекту интерпретира у ширем смислу. Посматра се као комплекс краткорочних и дугорочних активности оријентисаних ка рекреацији, одмору и забави, културном обогаћивању, уживању у природним лепотама и бављењу спортско-рекреативним активностима.  Осим тога, циљ пројекта је да оснажи и унапреди транснационалну сарадњу у туризму које је везана за различите туристичке потенцијале реке, њених обала као и природне лепоте приобаља и архитектонске вредности живописних градова, села и насеља на Дунаву.


 Пројект има за циљ да постигне следеће: 

  • успостављање информационог система базираног на ГИС кроз повезивање и интегрисање националних, регионалних и, делом, локалних статистичких података и резултата истраживања као и доступних студија и програма;
  • спровођење циљане националне анализе и синтеза и евалуација резултата;
  • обрада, анализа и усвајање интегралне стратегије за одрживи еколошки туризам југоисточног коридора Дунава укључивањем интересних група;
  • релизација – на партиципативној основи – пилот пројеката за стратешке транснационалне области као што је предео изузетне лепоте Дунавски лук (Мађарска-Словачка); подручје тромеђе које своју привредну ревитализацију заснивају на туризму (Мађарска-Србија-Хрватска), подручје повезивања урбаног и руралног туризма (Румунија-Бугарска), упоређивање речних делти (Румунија-Италија) и зелене стазе на овој секцији дунавског тока; 
  • дефинисање листе туристичке понуде са циљем информисања међународне јавности о могућностима развоја туризма на Дунаву и понуди услуга које могу да понуде општине које се налазе на обали реке. 

 

Партнери на пројекту

 

 

Циљ пројекта није успостављање нових институционалних структура. Транснационална сарадња ће се базирати на заједничким договорима о структури рада без институционализовања овог оквира. Принцип рада на пројекту DATORUWAY је да постигне транснационални споразум о заједничкој стратегији туризма и интеграцији политика и пилот пројеката у националне, регионалне, локалне и европске планове и политике.

 

Планирање пројекта је почело у пролеће 2008; имплементација је предвиђена у периоду од 01.05.2009. до 28.02.2012. године. Пројектне активности:      WP1 – Транснационални пројектни менаџмент и Координација
          1.1 Пројектни менаџмент      WP2 – Комуникација и дисеминација
          2.1 Планирање стратегије комуникације
          2.2 Интерна комуникација
          2.3 Екстерна комуникација      WP3 – Analiza teritorije i evaluacija (Analize)
          3.1 Планирање заједничке методологије
          3.2 Националне анализе
          3.3 Транснационална анализа      WP4 – Стратегија
          4.1 SWOT Анализа
          4.2 Израда стратегије
          4.3 Дисеминација стратегије      WP5 – Пилот пројекти
          5.1 PiP 1: “Dunakanyar” (SK-HU) – прекогранично партнерство посредством туризма после Schenghena
          5.2 PiP 2: “Béda-Karapancsa” (HU-SER-CRO) – Економске могућности (посредством туризма) у еколошком амбијенту
          5.3 PiP 3: “Calafat-Vidin” (BG-RO) – Градски туризам и рурално суседство
          5.4 PiP 4: “Deltas” (ITA-RO) – Развој Еко-пријатељског туризма речних делти
          5.5 PiP 5: “Greenways along the Danube” (сви партнери) – Зелене стазе за немоторизоване кориснике      WP6 – Умрежавање
          6.1 Унапређење партнерства дунавске заједнице у менаџменту дестинација
          6.2 Елаборација заједничког водича за  Big River пројекте


Активности у вези са пројектом DATOURWAY

 

Резултати пројекта DATOURWAY

 

The national analysis of the territorial tourism strategy - Serbia
The national analysis of the territorial tourism strategy - Croatia
The national analysis of the territorial tourism strategy - Hungary
The national analysis of the territorial tourism strategy - Bulgaria
The national analysis of the territorial tourism strategy - Slovak Republic
The national analysis of the territorial tourism strategy - Romania
NATIONAL ANALYTICAL REPORT ON THE SERBIAN PART OF THE DANUBE CATCHMENT AREA
DATOURWAY - Transnational Strategy for the Territorial Development of the Danube Area, with special regard to Tourism - SYNTHESIS
Big River Projects Guidebook
THE POLICY RECOMMENDATIONS
DATOURWAY - Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism
DATOURWAY Investment Guidebook
“Béda-Karapancsa” pilot project
“Béda-Karapancsa” pilot project Background report

 
 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 402 гостију и нема пријављених чланова