• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Међународни пројекти

TICAD

Учешће Завода у међународном пројекту TICAD

2008-2012 TICAD - Tisa Catchment Area Development
Program: South East Europe, Transnational Cooperation Programme


Пројекат је подржан у оквиру Tранснационалног програма сарадње Југоисточне Европе (СЕЕ програма). ТИЦАД Пројекат је одобрен 30. јуна 2009. Пројекат траје тридесет четири месеца. Изузетне карактеристике ТИЦАД пројекта чине широка и продуктивна транснационална сарадња локалних, регионалних, националних институција, установа за планирање и истраживање из свих пет земаља дуж територије слива реке Тисе. Захваљујући овом партнерству свеобухватни и интегрисани циљеви политике управљања водотоковима и перспективе просторног развоја ЕУ биће задовољени на ефикасан и конзистентан начин у оквиру СЕЕ програма. Слив реке Тиса деле пет земаља. Њихова транснационална сарадња је неопходна за решавање великих и међусобно зависних проблема. Природне карактеристике подручја, као и социјални и економски проблеми су повезани и протежу се изван административних граница. Стварање транснационалних мрежа интегрисаног просторног планирања, који укључује истраживачке институције, централне и локалне власти ће олакшати међусобну подршку и учење кроз процес заједничког рада. Заједничка намера је да се створи одржива стратегија за унапређење унутрашњих потенцијала, унапређење социјалних и економских услова, развој инфраструктуре. Основни циљ пројекта да подстиче транснационалну сарадњу на конзистентан начин путем изградње заједничке базе података, редовне размене идеја, радионицама и на крају израду заједничке стратегије и препоруке за свеобухватно управљање водама.
 
 
 

Полазне основе

Сливно подручје Тисе обухвата територију од скоро 158.000 км². Слив реке Тисе суочава се са сложеним изазовима заштите животне средине, економског, инфраструктурног и друштвеног карактера, које захтева транснационалну сарадњу за проналажење одрживих решења. Полазну основу пројекта чини транснационална ЦЕМАТ иницијатива, која је окупила представнике - државних управа и професионалне планере - свих пет партнерских земаља. Пројектна идеја се постепено формирала на заједничким припремним радионицама.

Изазови које треба решити

Река Тиса је скренула међународну пажњу од 2000. год., услед неколико озбиљних ризичних догађаја попут загађења, поплава и суше, појаву унутрашњих вода са дугорочним утицајем на проширену области. Све ово указује на потребу међународне сарадње. Као и у другим великим европским преко-граничним областима, у сливу реке Тисе антропогене интервенције утичу на коришћење земљишта, коришћење вода, микро климу, екосистеме и може угрозити потенцијал развоја целог слива. Климатске промене могу изазвати озбиљне проблеме управљања водама и коришћења земљишта. Адаптација на климатске промене захтева заједничку сарадњу. Постоје национални планови за поједине проблеме. Такође, постоје и неколико транснационалних програма, али они су фокусирани на посебне секторе и лимитиран простор. Зато је неопходно да се оствари виши ниво сарадње, како би се решили наведени изазови. Важно је да се укључе и носиоци политика како би проширили јавну свест и посвећеност у погледу заједничких проблема.

Циљеви Пројекта

Пројекат ће допринети одрживом интергралном просторном развоју области реке Тисе и помоћи ће да се постигне одрживи економски систем, оптимално коришћење природних и културних ресурса слива, уравнотежену дистрибуцију раста конкурентних области и унапређење интерних и екстерних функционалних односа у систему насеља. Стратегија ће бити формулисана на бази узајамне свесности о процесима и служиће за примену директива вода и циљева просторног развоја ЕУ.

Пројекат ће се усредсредити на следећа специфична питања:

Смањење угрожености (разумно коришћење водних ресурса, одговарајуће коришћење земљишта, прилагођавање и ублажавање утицаја климатских промена, постизање бољег разумевања стварних и потенцијалних еколошких ризика) Усавршавање знања о просторним последицама различитих мера (мапирање територијалних конфликата, праћење територијалних промена у светлу хроноошких процеса) Побољшање физичких и функционалних канала комуникације (обнављање традиционалних друштвених мрежа, унапређење инфраструктурних система и структура насеља, развој одрживог Полицентризам, препород прекограничне односе насеља, обнову путева и граничних прелаза пруге, јачање прекограничне сарадње, међународна размена знања) Хармонизација (усаглашавање) коришћења природних и културних ресурса (одрживог коришћења земљишта, управљање водама и еколошке свести, заједничка одговорност за Тису) Договор о заједничким развојним циљевима и промовисање ефикасне расподеле инвестиционих фондова.
 

Активности у вези са пројектом TICAD

Будимпешта, 11-13. октобар 2011.
Сигету Марматина, 20-22. септембар 2011.
Нови Сад, 16. август 2011.
Нови Сад, 12. август 2011.
Токај, 27-30. април 2011.
Сегедин, 24-25. март 2011.
Нови Сад, 08. март 2011.
Нови Сад, 10. децембар 2010.
Будимпешта 22-25. новембар 2010.
Băile Felix, 20. мај 2010.
 
 

Резултати пројекта TICAD

 

Национална анализа

Territorial Analysis of the Serbian Tisa Catchment Area

Синтеза

Tisa Catchment Area Territorial Assesment - Synthesis of the National Analyses

Систем подршке просторног планирања

Spatial Decision Support System

Стратегија и смернице

Strategic Scenarios
Transnational Strategy and Policy Recommendations
Transnational Strategy and Policy Recommendations (short summary)

Пилот пројекти

Pilot Project 3 - Ecological Corridor on Both Banks of the Tisa (English language)

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 100 гостију и нема пријављених чланова