• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Архива вести

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље"

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 08.10.2020. до 06.11.2020. године у општини Чока, општини Нови Кнежевац, у граду Кикинда, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

 

irig У уводној речи, Јелена Вујасиновић, дипл.инж.арх.-мастер, саветница за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представнице Обрађивача, одговорни планери Лана Исаков, маст.инж.арх. и мр Љубица Протић Еремић, дипл.инж.хорт., представиле Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Просторног плана са циљем стварања просторних услова за усклађено и одрживо коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене – Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као највеће и најочуваније низијске целине травних станишта, како би се допринело заштити биодиверзитета и угрожених природних ресурса.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског завода за заштиту природе, Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Кикинда и ловачког удружења „Перјаница“ из Мокрина .

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма Општинске управе Нови Кнежевац, Општинске управе Чока, Градске управе Кикинда и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 18.11.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 22 гостију и нема пријављених чланова