TICAD


Učešće Zavoda u međunarodnom projektu TICAD


Projekat je podržan u okviru Transnacionalnog programa saradnje Jugoistočne Evrope (SEE programa).

TICAD Projekat je odobren 30. juna 2009. Projekat traje trideset četiri meseca.

Izuzetne karakteristike TICAD projekta čine široka i produktivna transnacionalna saradnja lokalnih, regionalnih, nacionalnih institucija, ustanova za planiranje i istraživanje iz svih pet zemalja duž teritorije sliva reke Tise. Zahvaljujući ovom partnerstvu sveobuhvatni i integrisani ciljevi politike upravljanja vodotokovima i perspektive prostornog razvoja EU biće zadovoljeni na efikasan i konzistentan način u okviru SEE programa.

Sliv reke Tisa dele pet zemalja. Njihova transnacionalna saradnja je neophodna za rešavanje velikih i međusobno zavisnih problema.

Prirodne karakteristike područja, kao i socijalni i ekonomski problemi su povezani i protežu se izvan administrativnih granica.

Stvaranje transnacionalnih mreža integrisanog prostornog planiranja, koji uključuje istraživačke institucije, centralne i lokalne vlasti će olakšati međusobnu podršku i učenje kroz proces zajedničkog rada. Zajednička namera je da se stvori održiva strategija za unapređenje unutrašnjih potencijala, unapređenje socijalnih i ekonomskih uslova, razvoj infrastrukture.

Osnovni cilj projekta da podstiče transnacionalnu saradnju na konzistentan način putem izgradnje zajedničke baze podataka, redovne razmene ideja, radionicama i na kraju izradu zajedničke strategije i preporuke za sveobuhvatno upravljanje vodama.

Polazne osnove


Slivno područje Tise obuhvata teritoriju od skoro 158.000 km². Sliv reke Tise suočava se sa složenim izazovima zaštite životne sredine, ekonomskog, infrastrukturnog i društvenog karaktera, koje zahteva transnacionalnu saradnju za pronalaženje održivih rešenja. Polaznu osnovu projekta čini transnacionalna CEMAT inicijativa, koja je okupila predstavnike - državnih uprava i profesionalne planere - svih pet partnerskih zemalja. Projektna ideja se postepeno formirala na zajedničkim pripremnim radionicama.


Izazovi koje treba rešiti


Reka Tisa je skrenula međunarodnu pažnju od 2000. god., usled nekoliko ozbiljnih rizičnih događaja poput zagađenja, poplava i suše, pojavu unutrašnjih voda sa dugoročnim uticajem na proširenu oblasti. Sve ovo ukazuje na potrebu međunarodne saradnje.

Kao i u drugim velikim evropskim preko-graničnim oblastima, u slivu reke Tise antropogene intervencije utiču na korišćenje zemljišta, korišćenje voda, mikro klimu, ekosisteme i može ugroziti potencijal razvoja celog sliva.

Klimatske promene mogu izazvati ozbiljne probleme upravljanja vodama i korišćenja zemljišta. Adaptacija na klimatske promene zahteva zajedničku saradnju.

Postoje nacionalni planovi za pojedine probleme. Takođe, postoje i nekoliko transnacionalnih programa, ali oni su fokusirani na posebne sektore i limitiran prostor. Zato je neophodno da se ostvari viši nivo saradnje, kako bi se rešili navedeni izazovi. Važno je da se uključe i nosioci politika kako bi proširili javnu svest i posvećenost u pogledu zajedničkih problema.


Ciljevi Projekta


Projekat će doprineti održivom intergralnom prostornom razvoju oblasti reke Tise i pomoći će da se postigne održivi ekonomski sistem, optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa sliva, uravnoteženu distribuciju rasta konkurentnih oblasti i unapređenje internih i eksternih funkcionalnih odnosa u sistemu naselja. Strategija će biti formulisana na bazi uzajamne svesnosti o procesima i služiće za primenu direktiva voda i ciljeva prostornog razvoja EU.

Projekat će se usredsrediti na sledeća specifična pitanja:


Smanjenje ugroženosti (razumno korišćenje vodnih resursa, odgovarajuće korišćenje zemljišta, prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promena, postizanje boljeg razumevanja stvarnih i potencijalnih ekoloških rizika)

Usavršavanje znanja o prostornim posledicama različitih mera (mapiranje teritorijalnih konflikata, praćenje teritorijalnih promena u svetlu hronooških procesa)

Poboljšanje fizičkih i funkcionalnih kanala komunikacije (obnavljanje tradicionalnih društvenih mreža, unapređenje infrastrukturnih sistema i struktura naselja, razvoj održivog Policentrizam, preporod prekogranične odnose naselja, obnovu puteva i graničnih prelaza pruge, jačanje prekogranične saradnje, međunarodna razmena znanja)

Harmonizacija (usaglašavanje) korišćenja prirodnih i kulturnih resursa (održivog korišćenja zemljišta, upravljanje vodama i ekološke svesti, zajednička odgovornost za Tisu)

Dogovor o zajedničkim razvojnim ciljevima i promovisanje efikasne raspodele investicionih fondova.


Aktivnosti u vezi sa projektom TICADRezultati projekta TICAD

Nacionalna analiza

Territorial Analysis of the Serbian Tisa Catchment Area


Sinteza

Tisa Catchment Area Territorial Assesment - Synthesis of the National Analyses


Sistem podrške prostornog planiranja

Spatial Decision Support System


Strategija i smernice

Strategic Scenarios
Transnational Strategy and Policy Recommendations
Transnational Strategy and Policy Recommendations (short summary)


Pilot projekti

Pilot Project 3 - Ecological Corridor on Both Banks of the Tisa (English language)  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt