rani javni uvid


1.12.2020.

RANI JAVNI UVID
u Materijal za izradu PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)30.11.2020.

RANI JAVNI UVID
U IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA INĐIJA

Plan generalne regulacije naselja Inđija30.11.2020.

RANI JAVNI UVID
u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine održaće se u trajanju od 15 dana, od 01.12.2020. do 15.12.2020. godine

Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine27.10.2020.

RANI JAVNI UVID
povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

PPPPN koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad21.10.2020.

RANI JAVNI UVID
povodom izrade PROSTORNOG PLANA OPŠTINE IRIG

Rani javni uvid PPO IrigOd 08.08.2016. do 22.08.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika "Karaš - Nera"

PPPPN predela izuzetnih odlika "Karaš - Nera"Od 21.06.2016. do 05.07.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci

PPPPN Kulturni predeo Sremski KarlovciOd 13.04.2016. do 27.04.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije

RJU PPPPN GASOVOD SMITROVICA SIDOd 13.04.2016. do 27.04.2016.

RANI JAVNI UVID
u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva – Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije

RJU PPPPN GASOVOD TILVA BCRKVA  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt