prostorni planovi


Regionalni prostorni planovi

Regionalni prostorni plan APV - Službeni list APV br. 22/2011 usvojen preuzimanje
     

Prostorni planovi područja posebne namene

Prostorni planovi zaštićenih područja

1. Prostorni plan područja posebne namene SRP „Slano kopovo“ ("Službeni list APV", br. 8/2019) usvojen preuzimanje
2. Prostorni plan područja posebne namene „Fruška gora“ ("Službeni list APV", br. 8/2019) usvojen preuzimanje
3. Prostorni plan područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ ("Službeni list APV", br. 23/2018) usvojen preuzimanje
4. Prostorni plan područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci ("Službeni list APV", br. 57/2017) usvojen preuzimanje
5. Prostorni plan područja posebne namene subotičke pustare i jezera („Službeni list APV“, br. 10/16) usvojen preuzimanje
6. Prostorni plan područja posebne namene specijalni rezervat prirode „Titelski breg“ („Službeni list APV“, br. 10/16) usvojen preuzimanje
7. Prostorni plan područja posebne namene kulturnog predela Bač („Službeni list APV“, br. 14/15) usvojen preuzimanje
8. Prostorni plan područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise („Službeni list APV“, br. 14/15) usvojen preuzimanje
9. Prostorni plan područja posebne namene SRP Gornje Podunavlje („Službeni list APV“, br. 3/12) usvojen preuzimanje
10. Prostorni plan područja posebne namene SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit („Službeni list APV“, broj 3/12) usvojen preuzimanje
11. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Zasavica („Službeni glasnik RS“, br. 66/11) usvojen preuzimanje
12. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Stari Begej-Carska bara (''Službeni list APV'', br. 8/09) usvojen preuzimanje
13. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara (''Službeni list APV'', br. 8/06) usvojen preuzimanje
14. Prostorni plan područja posebne namene SRP Deliblatska peščara („Službeni list APV“ , br. 8/06) usvojen preuzimanje
15. Prostorni plan područja posebne namene Fruške gore do 2022. Godine („Službeni list APV“ , br. 16/04) usvojen preuzimanje
     
Prostorni planovi infrastrukturnih sistema

1. Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene magistralni gasovod granica Bugarske - granica Mađarske (“Službeni glasnik RS”, br. 36/19) usvojen preuzimanje
2. Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda broj 21 Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac-Loznica („Službeni glasnik RS”, br. 39/19) usvojen preuzimanje
3. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV”, br. 8/19) usvojen preuzimanje
4. Prostorni plan područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema („Službeni list APV”, br. 57/17) usvojen preuzimanje
5. Prostorni plan područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ („Službeni list APV”, br. 57/17) usvojen preuzimanje
6. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV”, br. 57/17) usvojen preuzimanje
7. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva-Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV”, br. 57/17) (Veličina fajla: 3GB) usvojen preuzimanje
8. Prostorni plan područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin („Službeni list APV”, br. 19/17) usvojen preuzimanje
9. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od SOS Turija sever do rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV“, br. 14/15) usvojen preuzimanje
10. Prostorni plan područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav (Panevropski koridor VII) („Službeni glasnik RS“, br.14/15) usvojen preuzimanje
11. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora E-70 Hrvatska granica-Beograd (Dobanovci) („Službeni glasnik RS“, br. 69/03, 147/14) usvojen preuzimanje
12. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora E-75 Subotica-Beograd (Batajnica) („Službeni glasnik RS“, br. 69/03, 143/14) usvojen preuzimanje
13. Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda Južni tok („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 98/13) usvojen preuzimanje
14. Prostorni plan područja posebne namene za DV 2h400 kv TS Pančevo 2 -granica Rumunije („Službeni list APV“ , br. 3/12) usvojen preuzimanje
15. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda Br. 21, deonica Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac-Loznica („Službeni glasnik RS“, br. 40/11) usvojen preuzimanje


Prostorni planovi opština

Ada usvojen preuzmi
Alibunar usvojen preuzmi
Apatin usvojen preuzmi
Bač usvojen preuzmi
Bačka Palanka usvojen preuzmi
Bačka Topola usvojen preuzmi
Bački Petrovac usvojen preuzmi
Bela Crkva usvojen preuzmi
Beočin usvojen preuzmi
Bečej usvojen preuzmi
Vršac usvojen preuzmi
Žabalj usvojen preuzmi
Žitište usvojen preuzmi
Inđija usvojen preuzmi
Irig usvojen preuzmi
Kanjiža usvojen preuzmi
Kikinda usvojen preuzmi
Kovin usvojen preuzmi
Mali Iđoš usvojen preuzmi
Nova Crnja usvojen preuzmi
Novi Kneževac usvojen preuzmi
Opovo usvojen preuzmi
Plandište usvojen preuzmi
Senta usvojen preuzmi
Sečanj usvojen preuzmi
Srbobran usvojen preuzmi
Sremski Karlovci usvojen preuzmi
Temerin usvojen preuzmi
Titel usvojen preuzmi
Čoka usvojen preuzmi
Šid usvojen preuzmi
     
Povratak na vrh stranice    
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt