ORGANI JAVNOG PREDUZEĆADIREKTOR JP "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE"
NOVI SAD

Predrag Knežević


NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Predsednik Nadzornog odbora:
Predsednik Nadzornog odbora:
Goran Tomić
BIOGRAFIJA

Biografija Goran Tomić
Član Nadzornog odbora:LIČNE INFORMACIJE

Ime i prezime: NIKOLA KRNETA
Adresa: Vojvođanska 2b, 2100 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/524-983, 060/1315-310
E-mail: lesnik2017nk@gmail.com
Državljanstvo: srpsko
Datum rođenja: 02.01.1983. godine
Bračni status: neoženjen


RADNO ISKUSTVO

 • Od 2016.godine zaposlen u AGRO NK KONSALTING, čiji je vlasnik.
 • Od 2008. do 2016.godine zaposlen u „SAVACOOP“ DOO Novi Sad, jednoj od vodećih kompanija u Srbiji koja se bavi uvozom i distribucijom sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, stočne hrane, supstrata, đubriva, folija za plastenike, opreme za poljoprivredu, garden i dopunskog hobi programa, na poslovima: vodeći komercijalista za oblast Bačke u Vojvodini.
 • Glavne aktivnosti i odgovornosti: organizovanje prodaje i plasiranja robe, procena finasijske sposobnosti klijenata, realizacija investicija, uključujući i naplatu potraživanja.


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 • 2001- 2008. Poljoprivredni fakultet Novi Sad,
  - završene osnovne studije sa prosečnom ocenom 8,31
  - diplomski rad na temu „Uticaj azoksistrobina na plamenjaču krastavca" iz predmeta Opšta fitofarmacija odbranjen sa ocenom 10
  - stečeno zvanje Diplomirani inženjer zaštite bilja
 • 1997-2001 Srednja medicinska škola „7. April" Novi Sad
  - smer: medicinski tehničar
 • 1990-1997 Osnovna škola „Sonja Marinković" Novi Sad


LIČNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

MATERNJI JEZIK: srpski
DRUGI JEZICI: engleski (intermediate course)
VOZAČKA DOZVOLA: B kategorije
POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU: Windows, Word, Excell, Internet
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI: sposobnost koordinacije više poslova istovremeno, izražena sposobnost komunikacije i prilagođavanja različitim profilima sagovornika, rad u velikom kolektivu, preduzimljivost, inventivnost, neposrednost, borbeni duh
LIČNE KARAKTERISTIKE: Odlučnost, odgovornost, istrajnost, asertivnost, ekstrovertnost, upornost, inovativnost, komunikativnost, kooperativnost, timski rad, kolegijalnost, solidarnost, čovekoljublje
Član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih:
Milan Žižić
BIOGRAFIJA

Biografija Milan Žižić • kontakt informacije
 •   zavurbvo@gmail.com
 •               021/529-444
 • kontakt