новости


Нови Сад, 23. август. 2021.

Одржан први састанак тематске радне групе за Инфраструктуру

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Инфраструктуру.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области инфраструктуре и енергетике. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанак је отворила Маја Сокић Хегер из Развојне агенције Војводине, која је том приликом сажето предочила улогу тематских радних група у процесу израде Плана развоја АП Војводини, при чему је истакла да је тренутна анализа стања само први корак и да је потребно да чланови ТРГ активно учествују у складу са својим компетенцијама, искуством и знањем. Наглашено је да План развоја дефинише будуће правце развоја и даје смернице за дефинисање програма и буџетског оквира секретаријата Покрајинске владе, као и релеватних институција.

Руководилац ТРГ, Небојша Дракулић, в.д. директора Научно-технолошког парка, Нови Сад, је поздравио присутне и истакао значај овог пројекта и потребу за активним укључивањем у рад ове групе.

Проф. др Едвард Јакопин је презентовао резиме са састанака тематских радних група за Економски развој и Друштвени развој, који је приказао најзначајније показатеље из тих области.Након тога, Миодраг Трајковић је одржао презентацију нa тему инфраструктуре, која је укључивала друмски саобраћај, железнички саобраћај, саобраћај на унутрашњим пловним путевима, интермодални саобраћај, ваздушни саобраћај и ИКТ.Проф. др Мирослав Кљајић одржао је презентацију на тему енергетике, која је укључивала енергетски систем АПВ, секторе угља, гаса и нафте, електроенергетски сектор, даљинско грејање и обновљиве изворе енергије.

Састанак је закључила Маја Сокић Хегер позивом члановима ТРГ и лицима која нису формални чланови, али могу својом екпертизом да допринесу теми, да у наредном периоду електронски доставе коментаре на презентовану Анализу стања.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт