новости


Нови Сад, 1. децембар 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) 

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Иб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.

... даље

Инђија, 30. новембар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 23/20.

... даље

Нови Сад, 30. новембар 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

... даљеPrikazano tekstova 7 do 9 od ukupno 286

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт