IPA PROJEKAT


Rehabilitacija prekograničnog putnog pravca Tisasiget-Đala


Naziv projekta: "Rehabilitacija prekograničnog putnog pravca Tisasiget-Đala"
Id projekta: HUSRB/1203/111/050-6.2.1.
Dužina trajanja projekta: 16/04/2013 –
Predmet projekta je izvođenje radova na rehabilitaciji deonice puta Tisasiget – Đala, na teritoriji opštine Novi Kneževac.

Projekat sufinansira Evropska unija.


INFORMACIJE O PROJEKTU

REHABILITACIJA PREKOGRANIČNOG PUTNOG PRAVCA TISZASIGET ĐALA / A TISZASZIGET-GYÁLA HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÚTIRÁNY REHABILITÁCIÓJA

Ukupna vrednost projekta / A projekt teljes értéke: 1.735.460,00 €
Vodeći partner NIF Zrt. / Vezető kedvezményezett NIF Zrt.: 849.975,00 €
Partner na projektu JP ZUV / Projektpartner JP ZUV: 885.485,00 €
     Sopstveno učešće / Őnrész: 132.822,75 €
    Donacija EU 85% / EU-s támogatás 85%: 752.662,25 €


Trajanje projekta / A projekt tartama: 18 meseci / hónap
Dužina deonice puta/ Az útszakasz hossza: 2675 m


VODEĆI PARTNER / VEZETŐ PARTNER:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45
www.nif.hu


PARTNER NA PROJEKTU/ PROJEKT PARTNER
JP Zavod za urbanizam Vojvodine
21000 Novi Sad, Željeznička 6/ III
www.zavurbvo.rs

Projekat „Rehabilitacija prekograničnog putnog pravca Tisasiget-Đala“ odobren je od strane Nacionalne agencije za razvoj Republike Mađarske, upravnog tela IPA prekograničnog programa Republika Mađarska – Republika Srbija.

Ovim projektom predviđeno je izvođenje radova na rehabilitaciji deonice puta Tisasiget – Đala ukupne dužine 2675m na strani Republike Srbije, za šta postoji puna saglasnost opštine Novi Kneževac i Direkcije za izgradnju opštine Novi Kneževac.

Projekat se realizuje kroz IPA prekogranični program Mađarska - Srbija (www.hu-srb-ipa.com), a sufinansiran je od strane Evropske unije.

Za potrebe realizacije Projekta, JP Zavod za urbanizam Vojvodine je potpisao PROTOKOL o načinu realizacije i finansiranja projekata sa upravljačem puta JP ''Putevi Srbije'' iz Beograda. Ovim Protokolom je konstatovano da postoji urađena Projektno – tehnička dokumentacija i definisan je način finansiranja projekta kao i vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za potrebe realizacije izvođenja radova na rehabilitaciji, JP ''Putevi Srbije'' dalo je SAGLASNOST da se prijava radova i finansiranje izvođenja radova po ovom projektu ustupi JP Zavodu za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada koji je u prvom pozivu IPA projekata bio nosilac aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije na ovoj deonici puta.

Evropska unija je kroz projekat Rehabilitacija prekograničnog putnog pravca Tisasiget – Đala, prepoznala njegov značaj kroz uticaj na lokalno stanovništvo i razvoj prekogranične regije.

Izgradnjom odgovarajuće infrastrukture premostiće se dosadašnja slaba saobraćajna povezanost, što će imati za rezultat efikasniju razmenu ljudi, dobara i usluga, odnosno ostvarivanje mogućnosti za lakši pristup poslovima, tržištu, nove privredne aktivnosti, razmenu iskustava i znanja – ujednačenost razvoja pograničnih oblasti.


Aktivnosti u vezi sa projektomOstali dokumenti vezani za projekat

Corrigendum No.1  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt