ИНТЕРРЕГ ИПА


НАБАВКА УСЛУГЕ ПУБЛИЦИТЕТА, ПРОМОЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА РАЗВОЈ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА КУБЕКХАЗА – РАБЕ РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ: HUSRB/1601/21/0003. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. И 5.6.4.


Тендерска документација:

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ - УСЛУГЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - УСЛУГЕ

ЕВАЛУАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ – УСЛУГЕ

ФОРМАТ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И НАРУЧИОЦА

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт