INTERREG IPA


Informacija o projektu IPA prekogranične saradnje Mađarska- Srbija „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)“


JP Zavod za urbanizam Vojvodine je 2016. godine u okviru poziva za strateške projekte IPA programa prekogranične saradnje konkurisao sa predlogom projekta Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhazi (Mađarska) – Rabe (Srbija) (Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU)- Rabe (SRB) area - HUSRB/1601/0003) zajedno sa mađarskim partnerom NIF - Nacionalna agencija za infrastrukturu (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) i JP Putevi Srbije.

Projekat je odobren za finansiranje u februaru 2017. godine i Donatorski sporazum je potpisan u oktobru 2017. godine. Ukupna vrednost projekta iznosi 5.468.716,52 eura.

Time su stvoreni svi uslovi za početak realizacije ovog značajnog prekograničnog, nacionalnog i pokrajinskog projekta.

Ovim projektom obezbediće se prostorni i tehnički uslovi za otvaranje graničnog prelaza između Mađarske i Srbije, na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije. Takođe, planirana je izgradnje novog puta u Mađarskoj ukupne dužine 2309 m i rehabilitacija putnog pravca u Srbiji ukupne dužine 1365 m.U okviru predmetnog projekta koji će trajati ukupno 36 meseci planirane su sledeće aktivnosti:

Sa srpske strane predviđena je:

- stvaranje prostornih uslova i priprema dokumentacije za izgradnju/rehabilitaciju puta

- rehabilitacija 1365 m, u pojasu državne granice Mađarska-Srbija, od naseljenog mesta Rabe do državne granice (Državni put II b reda br 302 Banatsko Aranđelovo - Rabe)

Sa mađarske strane predviđena je:

- izrada tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju puta,

- izgradnja novog puta u dužini od 2309 m i rehabilitacija 844 m postojećeg puta br. 4302.

Slika 1. Pregledna karta- ortofoto snimak lokacije planiranog graničnog prelaza


Slika 2. Namena površina- PPO Novi Kneževac – planirani granični prelaz


Aktivnosti u vezi sa projektom  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt