новости


Нови Сад, 24. март 2010.

Састанак представника институција у циљу ангажовања на изради РПП АПВ

Дана 24.03.2010. године у простојима Завода одржан је трећи у низу састанака посвећених изради РПП АПВ.

У организацији Генералног координатора – Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АП Војводине, окупили су се поред стручњака Завода, представници Републичке агенције за просторно планирање, представници Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, ПМФ-а, Пољопривредног, Филозовског и Технолошког факултета, Републичког завода за развој, Института за архитектуру и урбанизам, Института за низијско шумарство и животну средину.

Циљ свих састанака је обезбеђење основе за израду концептуално квалитетног, одрживог и практички примењивог плана, као и висок степен његове коресподенције са унутрашњим и међународним окружењем. Да би све то обезбедили, неопходно је да у свим фазама израде РПП АПВ узму учешће све релевантне институције, стручне установе, експерти за разне области и наравно градови и општине АПВ.

Тема овог састанка је била упознавање присутних представника разних институција са методолошким упутствима за израду експертиза, за свих пет тематских области које обједињавају више појединачних секторских тема које су међусобно уско повезане.

Чињеница, да је израда новог Просторног плана Републике Србије у завршној фази, а израда Регионалног просторног плана АПВ у фази израде Концепта плана, захтева уску сарадњу и заједничке и међусобно усаглашене активности свих кључних актера који ће бити укључени у израду РПП АПВ.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт