новости


Нови Сад, 24. март 2010.

Састанак представника институција у циљу ангажовања на изради РПП АПВ 

Дана 24.03.2010. године у просторијама Завода одржан је трећи у низу састанака посвећених изради РПП АПВ.

У организацији Генералног координатора – Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АП Војводине, окупили су се поред стручњака Завода, представници Републичке агенције за просторно планирање, представници Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, ПМФ-а, Пољопривредног, Филозофског и Технолошког факултета, Републичког завода за развој, Института за архитектуру и урбанизам, Института за низијско шумарство и животну средину.... даље

Нови Сад, 11. фебруар 2010.

Ванредна скупштина Војвођанског удружења урбаниста 

Ванредна скупштина Војвођанског удружења урбаниста (ВУУ) одржана је 11.02.2010. године у просторијама ЈП Завод за урбанизам Војводине. Основни разлог сазивања ванредне седнице је био избор новог председника Удружења, јер је у претходном периоду председник ВУУ био наш покојни колега архитекта Михајло Рутар.
Поред председника и подпредседника бирани су и сви органи Удружења.... даље

јануар 2010.

Интервју: Владимир Зеленовић, директор ЈП Завода за урбанизам Војводине 

Завод за урбанизам, у различитим облицима организовања, постоји у АП Војводини од 1950. године, што значи да ће ускоро обележити велики јубилеј – 60 година рада.
Током тог дугог периода, неколико пута је мењао име, али и начин финансирања – до 1964. године био је буџетска институција, а од те године је, решењем Извршног већа Војводине, Завод почео да се финансира по принципу оствареног дохотка. Од тада, Завод интезивира рад на изради урбанистичке и просторно-планске документације за велики број насеља и општина у Војводини и почиње интезиван рад на изради студија и пројеката у области водоснабдевања насеља, водовода и канализације као и израду одлука о уређењу грађевинског земљишта у градовима и општинским центрима. Укратко, Завод се профилише као покрајинска установа која врши делатности и послове од посебног друштвеног интереса. Нови Статут Завода који је донет 1977. године први пут дефинише и научноистраживачки рад као делатност Завода.... даљеПриказано текстова 286 до 288 од укупно 290

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт