новости


Београд, 25. март 2010.

Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор) 

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (Сл. гласник РС бр. 03/2010 од 22. јануара 2010.).
Министарство животне средине и просторног планирања и Републичка агенција за просторно планирање су утврдили Пројектни задатак за израду овог просторног плана. ... даље

Деспотовац, 25. март 2010.

Скуп на тему "Заштита природе и развој" 

У време када убрзани развој у контексту транзиције неконтролисано генерише многе факторе који негативно утичу на заштићена природна подручја, а посебно планинска, препознала се потреба за дефинисањем јаснијег става јавног сектора и проналажења модалитета по ком би се постојећи конфликти помирили.

Подстакнути таквом потребом, Републичка агенција за просторно планирање у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања и Заводом за заштиту природе Србије, организовала је стручни скуп на тему "Заштита природе и развој".... даље

Нови Сад, 24. март 2010.

Састанак представника институција у циљу ангажовања на изради РПП АПВ 

Дана 24.03.2010. године у просторијама Завода одржан је трећи у низу састанака посвећених изради РПП АПВ.

У организацији Генералног координатора – Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АП Војводине, окупили су се поред стручњака Завода, представници Републичке агенције за просторно планирање, представници Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, ПМФ-а, Пољопривредног, Филозофског и Технолошког факултета, Републичког завода за развој, Института за архитектуру и урбанизам, Института за низијско шумарство и животну средину.... даљеПриказано текстова 286 до 288 од укупно 289

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт