новости


Београд, 14. мај 2010.

Потписан уговор о изради Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута
Е-80 – Дунав  

Дана 14.05.2010. год. у просторијама Републичке агенције за просторно планирање у Београду, свечано је потписан уговор о изради Концепта Просторног плана посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав.
Уговором су прецизно дефинисана сва права и обавезе у погледу обима и садржаја послова који треба да се ураде, рокова завршетка уговореног посла, вредности уговора и начина плаћања које имају са једне стране Наручилац посла а са друге стране Извршиоци.... даље

Нови Сад, 04. мај 2010.

Председник Европског Савета просторних планера посетио Завод за урбанизам Војводине 

Дана 04.05.2010. у посети Заводу били су Mr Ir Joao Teixeira, председник Европског Савета просторних планера и проф. др. Александра Тишма, професорка на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Уважене госте, у Заводу је примио в.д. директор Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. са својим сарадницима.
Велико интересовање гости су показали за послове које је Завод урадио у предходним деценијама свог постојања а посебно су били импресионирани значајним пословима који се сада раде у Заводу и које смо им презентовали.... даље

29. април 2010.

Конзорцијум ИАУС-a и Завода победио на конкурсу за израду Концепта Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав 

Републичка агенција за просторно планирање је на порталу јавних набавки објавила јавни позив за прикупљање понуда за израду Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав ("Службени гласник РС", бр. 16 од 20.03.2010.).
С обзиром на веома значајан и сложен посао, Завод је, на основу уговора о дугорочној сарадњи дана 16.04.2010. године потписао уговор са ИАУС-ом o заједничкој понуди за израду Концепта просторног плана посебне намене међународног просторног пута Е-80 – Дунав. ... даљеПриказано текстова 280 до 282 од укупно 286

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт