news


Beograd, 26. april 2021.

Javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) održaće se od 26. aprila do 25. maja 2021. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradama skupština Gradova Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i u zgradama skupština opština Opovo, Kovačica i Žabalj, odnosno biće objavljen na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Prostornog plana u pisanoj formi, jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 25.05.2021. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Mesto, vreme, načini postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni uskladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

PPPPN koridora autoputa BG-ZR-NS.pdf
Izvestaj o SPU PPPPN autoputa BG-ZR-NS na zivotnu sredinu.pdf
1. RK1 - Posebna namena prostora-List 1.1.pdf
2. RK1 - Posebna namena prostora - List 1.2.pdf
3. RK2 - Infrastruktura i zastita - List 2.1.pdf
4. RK2 - Infrastruktura i zastita - List 2.2.pdf
5. RK3 - Karta sprovodjenja - List 3.1.pdf
6. RK3 - Karta sprovodjenja - List 3.2.pdf
SPU - List 1.1.pdf
SPU - List 1.2.pdf
OGLAS.pdf
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form