awards and prizesDuring several decades of work and business, The Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina and its employees received numerous awards and recognitions. In this section we will try to list some of them.2015


Povodom obeležavanja Dana fakulteta
  Beograd 22. jun 2015.

Plaketa fakulteta za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju nauke i nastave
2014


23. Međunarodni salon urbanizma,
  Beograd 2014.

Prva nagrada u kategoriji primena informatičkih tehnologija, dodeljena je Jasni Lovrić d.i.a. i Jeleni Ignjatić mast.dipl.inž.arh., za rad:

Studija razmeštajaradnih zona na teritoriji AP Vojvodine
23. Međunarodni salon urbanizma,
  Beograd 2014.

Druga nagrada u kategoriji zaštita životne sredine kroz studije i planove, dodeljena je dr Tamari Zelenović Vasiljević, za rad:

Studija prostorne diferencijacije životne sredine na teritoriji APV u cilju identifikacije najugroženijih lokaliteta
2013


22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Savet i žiri 22. salona urbanizma dodeljuju VELIKU NAGRADU SALONA JP Zavod za urbanizam Vojvodine

22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Prva nagrada u kategoriji prostorni planovi i PPPPN dodeljena je JP Zavod za urbanizam Vojvodine za rad:

Prostorni plan područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise

22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Prva nagrada u kategoriji prostorni planovi i PPPPN dodeljena je Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, JP Zavod za urbanizam Vojvodine i Republičkoj agenciji za prostorno planiranje za rad:
Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok"

22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Prva nagrada u kategoriji planovi generalne regulacije naselja dodeljena je JP Zavod za urbanizam Vojvodine za rad:

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Kovin

22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Treća nagrada u kategoriji prostorni planovi opština i gradova dodeljena je JP Zavod za urbanizam Vojvodine za rad:

Prostorni plan opštine Sremski Karlovci

22. Međunarodni salon urbanizma,
Niš 2013.

Treća nagrada u kategoriji generalni urbanistički planovi dodeljena je JP Zavod za urbanizam Vojvodine za rad:

Generalni urbanistički plan Kikinde
2012


21. Međunarodni salon urbanizma,
Leskovac 2012.

Prva nagrada u kategoriji prostorni planovi dodeljena je odgovornim planerima/rukovodnom timu dr Saša Milijić d.p.p. i Perica Manojlović d.i.saob., za rad:

Prostorni plan područja posebne namenemeđunarodnog vodnog puta E-80-Dunav (panevropski koridor VII)

21. Međunarodni salon urbanizma,
Leskovac 2012.

Savet i žiri 21. salona urbanizma dodeljuju VELIKU NAGRADU SALONA dr Saši Milijiću d.p.p. i Perici Manojloviću d.i.saob

Opština Kovin dodeljuje POVELJU

Vladimiru Zelenoviću, za uspešnu i dugogodišnju saradnju na izradi prostornih i urbanističkih planova za teritoriju opštine Kovin
2011


20. Međunarodni salon urbanizma,
  Niš 2011.

Prva nagrada u kategoriji regionalni planovi, dodeljena je JP Zavodu za urbanizam Vojvodine, za rad:

Regionalni prostorni plan AP Vojvodine
20. Međunarodni salon urbanizma,
  Niš 2011.

Druga nagrada u kategoriji primena informatičke tehnologije, dodeljena je JP Zavodu za urbanizam Vojvodine, za rad:

Primena ERDAS APOLLO softvera u prostornom planiranju
2010


Udruženje urbanista Srbije dodeljuje nagraduje, Tara 2010.


Nagrada za celokupno životno delo kojim je ostvaren zapažen doprinos stručnom, naučnom i praktičnom unapređenju prostornog i urbanističkog planiranja, dodeljena je:

Mihajlu Rutaru


19. Salon urbanizma,  Šabac 2010.

Prva nagrada u kategoriji 3. planovi generalne regulacije, dodeljena je Vesni Prosenici d.i.a i Ljudmili Jamušakov d.i.a., za rad:

Plan generalne regulacije Bačke Palanke

19. Salon urbanizma,  Šabac 2010.

Priznanje u kategoriji 1. prostorni planovi, dodeljeno je Dragani Dunčić dipl.pr.plan. i stručnom timu Zavoda, za rad:

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora drž. puta I reda br. 21 (Novi Sad - Ruma - Šabac) i koridora drž. puta br. 19 (Šabac - Loznica)
1 2 3 NEXT PAGE
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form