news


Novi Sad, 23. avgust. 2021.

Održan prvi sastanak tematske radne grupe za Infrastrukturu

U okviru procesa izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina, 23.08.2021. godine je održan prvi sastanak tematske radne grupe (TRG) za Infrastrukturu.

Tema sastanka bila je prezentacija analize stanja u oblasti infrastrukture i energetike. Analiza stanja je prvi korak u procesu izrade Plana razvoja, koja će predstavljati osnov za definisanje vizije, prioritetnih ciljeva i mera.

Sastanak je otvorila Maja Sokić Heger iz Razvojne agencije Vojvodine, koja je tom prilikom sažeto predočila ulogu tematskih radnih grupa u procesu izrade Plana razvoja AP Vojvodini, pri čemu je istakla da je trenutna analiza stanja samo prvi korak i da je potrebno da članovi TRG aktivno učestvuju u skladu sa svojim kompetencijama, iskustvom i znanjem. Naglašeno je da Plan razvoja definiše buduće pravce razvoja i daje smernice za definisanje programa i budžetskog okvira sekretarijata Pokrajinske vlade, kao i relevatnih institucija.

Rukovodilac TRG, Nebojša Drakulić, v.d. direktora Naučno-tehnološkog parka, Novi Sad, je pozdravio prisutne i istakao značaj ovog projekta i potrebu za aktivnim uključivanjem u rad ove grupe.

Prof. dr Edvard Jakopin je prezentovao rezime sa sastanaka tematskih radnih grupa za Ekonomski razvoj i Društveni razvoj, koji je prikazao najznačajnije pokazatelje iz tih oblasti.Nakon toga, Miodrag Trajković je održao prezentaciju na temu infrastrukture, koja je uključivala drumski saobraćaj, železnički saobraćaj, saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima, intermodalni saobraćaj, vazdušni saobraćaj i IKT.Prof. dr Miroslav Kljajić održao je prezentaciju na temu energetike, koja je uključivala energetski sistem APV, sektore uglja, gasa i nafte, elektroenergetski sektor, daljinsko grejanje i obnovljive izvore energije.

Sastanak je zaključila Maja Sokić Heger pozivom članovima TRG i licima koja nisu formalni članovi, ali mogu svojom ekpertizom da doprinesu temi, da u narednom periodu elektronski dostave komentare na prezentovanu Analizu stanja.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form