news archive


Budapest, October 11-13. 2011.

8th TICAD Workshop

Od 11. do 13. oktobra, održana je osma TICAD radionica u Budimpešti, Mađarska.

Radionica je obuhvatala rad na SDSS TOOL-u i definisanju mogućih scenarija za projektni period 2006-2031, a na osnovu predloženih mera u Transnacionalnoj Strategiji za teritoriju čitavog TICAD projekta.

Zavod su predstavljale Teodora Tomin Rutar i Tamara Zelenović Vasiljević.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form