news archive


Kikinda, 28. oktobar 2020.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje"

U utorak, 27.10.2020. godine, u zgradi Gradske uprave grada Kikinda, održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP ”Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 08.10.2020. do 06.11.2020. godine u opštini Čoka, opštini Novi Kneževac, u gradu Kikinda, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U uvodnoj reči, Jelena Vujasinović, dipl.inž.arh.-master, savetnica za urbanizam u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnice Obrađivača, odgovorni planeri Lana Isakov, mast.inž.arh. i mr Ljubica Protić Eremić, dipl.inž.hort., predstavile Prostorni plan u osnovnim elementima.

Kroz prezentaciju je dat prikaz Prostornog plana sa ciljem stvaranja prostornih uslova za usklađeno i održivo korišćenje prirodnih dobara u okviru područja posebne namene – Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, kao najveće i najočuvanije nizijske celine travnih staništa, kako bi se doprinelo zaštiti biodiverziteta i ugroženih prirodnih resursa.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Sekretarijata za razvoj i upravljanje investicijama, Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave Kikinda i lovačkog udruženja „Perjanica“ iz Mokrina .

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt PPPPN SRP „Pašnjaci velike droplje“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN SRP „Pašnjaci velike droplje“ na životnu sredinu, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma Opštinske uprave Novi Kneževac, Opštinske uprave Čoka, Gradske uprave Kikinda i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 18.11.2020. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali 1, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form