news archive


Mokra Gora, 06 – 08.11.2019.

Susreti prostornih planera Srbije – 2019

U organizaciji Inženjerske komore Srbije – Izvršni odbor Matične sekcije prostornih planera, tradicionalno je održan skup „Susreti prostornih planera Srbije - 2019“, na temu „Nova uloga i odgovornost prostornih planera“ od 06 - 08. novembra 2019. godine, na Mokroj Gori.

Na skupu su održane tri panel diskusije na teme: „U susret Prostornom planu Republike Srbije i novom investicionom ciklusu“ i „Prostorno planiranje područja posebne namene“, u kojima su aktivno učešće imali predstavnici JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, upoznajući ostale učesnike sa informacijama vezanim za prostorne planove čiji je obrađivač Zavod.

U okviru terenskog rada, učesnici skupa su imali prilike da diskutuju na temu ekoloških potencijala i rizika u planiranju zaštićenih područja, gde je kao primer uzet Park prirode Šargan – Mokra Gora.

Učesnici Skupa su bili predstavnici institucija, organizacija i preduzeća: Inženjerske komore Srbije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije; Ministarstva odbrane Republike Srbije; Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije; Saobraćajnog instituta CIP; JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“; GDI Solutions d.o.o.; Parka prirode Mokra Gora; Zavoda za zaštitu prirode Srbije; JP Urbanizam Kragujevac; Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, jedinica lokalne samouprave i drugi.


  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form