news archive


Novi Sad, 4. oktobar 2019.

„Aktivnosti i rezultati monitoringa životne sredine u APV“

U Okviru Međunarodnog sajma (LORIST) koji je trajao od 2 do 4.10.2019. godine na Novosadskom sajmu dana 04.10. 2019. godine održan je Skup „Aktivnosti i rezultati monitoringa životne sredine u APV“ . Na skupu su prezentovane aktuelne teme iz oblasti monitoringa životne sredine koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Skupu su prisustvovali saradnici JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“. Skup je održan sa sledećim programom:

Otvaranje skupa – Brankica Tabak, podsekretarka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

– Dragan Đurica, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Monitoring kvaliteta zemljišta – Tamara Orlović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Univerzitet Edukons, Doc.dr Nataša Stojić i Prof.dr Mira Pucarević

Monitoring kvaliteta vazduha – Mr Hristina Radovanović-Jovin, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Monitoring buke – Mr Zorana Georgijev, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Jačanje obrazovnih kapaciteta kroz izgradnju kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija– SENVIBE – prof Ivana Kovačić, Projekt kordinator, UNS

Takođe, istog dana u okviru Sajamskih aktivnosti na štandu Pokrajinske vlade, pored ostalih promocija i prezentacija, predstavljeni su i radovi JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“:

Biciklistička studija - Zoran Kordić
Izmuljivanje kanala DTD-deonica Vrbas - Vladimir Pihler
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form