• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Актуелности

У организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду, Републичке агенције за просторно планирање и Завода за урбанизам из Суботице, у сарадњи са Министарством заштите животне средине и просторног планирања, одржан је 6. научно стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на Палићу у периоду 31.03.- 02.04. 2011. Представници ЈП Завода за урбанизам Војводине, дали су значајан допринос овом скупу, кроз припрему три научно стручна рада

1. ПЛАНСКИ АСПЕКТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПЛОВНОГ ПУТА РЕКЕ ДУНАВ
Тања Илић, маст.дипл.инж.зашт.жив.сред.
мр Љубица Протић Еремић
Драгана Дунчић дипл.п.п.
Перица Манојловић, дипл.инж.саоб
ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад

Представници ЈП Завода за урбанизам Војводине мр Тамара Зеленовић Васиљевић, Теодора Томин Рутар, Владимир Пихлер и Мина Јевтић учествовали су у раду дводневне конференције у оквиру TICAD пројекта која се одржавала у Сегедину, Мађарска.

SEE Transnational Program

Tisa Catchment Area Development - TICAD

International Conference

Међународна конференција у оквиру пројекта TICAD биће одржана у Сегедину од 24-25. марта 2011. године.


Обавештење и позив за међународну конференцију у оквиру пројекта ТИЦАД, Сегедин 24-25. март 2011.

Нацрт дневног реда

Од 17. фебруара до 18. марта 2011. године у току је јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница, који се могу видети у зградама скупштина градова Нови Сад, Сремска Митровица, Шабац, Лозница и скупштина општина Сремски Карловци, Богатић, Рума и Ириг.

Од 17. фебруара до 18. марта 2011. године у току је јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница, који се могу видети у зградама скупштина градова Нови сад, Сремска Митровица, Шабац, Лозница и скупштина општина Сремски Карловци, Богатић, Рума и Ириг.

 

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 1787 гостију и нема пријављених чланова