просторни планови


Специјални резерват природе Стари Бегеј - Царска бара

Намена простора
Функционална подручја, мрежа насеља и инфраструктурни систем
Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара
   
ППППН Стари Бегеј - Царска бара преузми
Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе "Стари Бегеј - Царска бара" преузми
   
Повратак на претходну страницу
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт