Јавне набавке


12. фебруар 2020. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената и ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-396

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената и ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-396


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт