Јавне набавке


14. новембар 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме број:ЈНМВ-1/09-2608

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме број:ЈНМВ-1/09-2608
Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка рачунарске опреме
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Питања и одговори 1
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт