arhiva vesti


Sigetu Marmatina, 20-22. septembar 2011.

Sedma TICAD radionica

Od 20. do 22. septembra, održana je sedma TICAD radionica u Rumunskom gradu Sigetu Marmatina kojoj su glavne teme bile drugi nacrt transnacionalne strategije i rezultati tri pilot projekta.

Prvi dan je bio rezervisan za definisanje glavnih ciljeva trans nacionalne strategije kojom su određena i četiri glavna prioriteta:
1. Kooperacija;
2. Policentrični i balansirani teritoriajalni razvoj i inovativna interakcija urbanog i ruralnog područja;
3. Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima;
4. Investiranje u ljude.Utvrđeni su i specifični ciljevi i napravljena je tabela mera u odnosu na teritorijalne kategorije koje su utvrđene na predhodnoj radionici.

Predstavnici Zavoda, Teodora Tomin Rutar i Vladimir Pihler učestvovali su i drugog dana radionice kada se diskutovalo o rezultatima pilot projekata i uključivanju tih rezultata u trans-nacionalnu strategiju.

U okviru radionice organizovana je i stručna ekskurzija gde je gostima, obilaskom Maramureš regiona, predstavljen tipičan predeo i karakteristike gornjeg toka reke Tise.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt