arhiva vesti


Novi Sad, 16. avgust 2011.

Održan sastanak povodom izrade međunarodnog Pilot projekta Ekološka mreža na obali reke Tise (“Ecological route – green space”) u okviru TICAD projekta

U prostorijama JP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu održan je sastanak u okviru procesa izrade pilot projekta “Ekološke mreže na obali reke Tise“ u kojem učestvuje ukupno 13 partnera iz pet evropskih zemalja (Ukrajina, Rumunija, Mađarska, Slovačka i Srbija) kroz koje protiče reka Tisa od svog izvora do ušća u reku Dunav na teritoriji AP Vojvodine.

Svrha ovog Pilot projekta je da se detaljnije prikupe podaci na lokalnom nivou ispitivanjem zainteresovanih strana i time doprinese preispitivanju i krajnjem formulisanju trans-nacionalne strategije razvoja prostora oko reke Tise.
Glavni cilj projekta je uspostavljanje kontinualne ekološke rute (različite širine) na obe strane reke kako bi se sačuvao postojeći “zeleni” pojas i stvorili uslovi za ekološki turizam i rekreaciju.
Stvaranje specifične ekološke mreže imalo bi važnu (ako ne i najvažniju) ulogu u regionu Tise iz više razla. Primarne teme ekološke mreže bile bi: upravljanje vodama i kontrola poplava, zaštita i širenje biodiverziteta, razvoj eko-turizma i promocija eko-rekreacije, održiva namena zemljišta u plavnim zonama.Najvažniji aspekti koji bi bili razmatrani su prirodne i kulturne vrednosti, postojeći kapaciteti i namene zemljišta uključujući zaštićene zone, stanje voda i zemljišta. Korist od kreiranja ekološke mreže imale bi kako lokalne samouprave i naselja u prostornom obuhvatu projekta, tako i lokalno stanovništvo, grupe građana i nevladine organizacije.

U okviru predmetnog pilot projekta, formulisani su i specifični ciljevi koji prate utvrđenu metodologiju TICAD projekta:

1. kreiranje detaljnije baze podataka koja uključuje relevantne lokalne inicijative i projekte,
2. proveravanje generalne strategije na prostoru koji obuhvata pilot projekat ,
3. integrisanje mišljenja i primedbi svih zainteresovanih grupa i pojedinaca
4. kreiranje strategije razvoja prostora u obuhvatu pilot projekta koje bi podrazumevalo što konkretnije mere razvoja. Ovo se radi korišćenjem SDSS-a (Spatial Decision Support System) koji se koristi kao platforma za kreiranje različitih scenarija.
5. Ugrađivanje zaključnih saznanja u trans-nacionalnu strategiju.Cilj sastanka je bio da se uključe svi zainteresovani organi i organizacije koji imaju ključnu ulogu u posmatranom području kako bi se formulisale konkretne preporuke i mere razvoja za predmetno područje.
Sastanku su prisustvovali predstavnici opština kroz koje prolazi reka Tisa, brojni novinari i predstavnici nekih nevladinih organizacija. Uvodnu reč je dala pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački.Određene aspekte projekta predstavili su Janoš Mičkei, pomoćnik direktora za razvoj, JP “Vode Vojvodine”, Vladimir Zelenović, direktor JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" i Branislav Malagurski, direktor, SMER Subotica. Mr Tamara Zelenović Vasiljević iz JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" ukratko je predstavila TICAD projekat, a mr Vladimir Pihler iz JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" je prezentovao Pilot projekat "Ekološka mreža na obali reke Tise" i otvorio diskusiju.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt