arhiva vesti


Tokaj, Mađarska 27-30.aprila 2011.

Učešće na četvrtoj radionici u okviru SEE TICAD projekta

U okviru SEE Transnational Program, Tisa Catchment Area Development - TICAD održana je četvrta Radionica u periodu 27-30.04.2011, u Tokaju u Mađarskoj.

Radionici su prisustvovali partneri iz svih pet zemalja učesnica na projektu TICAD. Detaljan program Radionice prikazan je u prilogu.

Prvi deo skupa je bio posvećen Integrativnom prostorno-planskom sistemu namenjenom za lakše donošenje odluka u okviru TICAD projekta (SDSSTICAD). U drugom delu skupa predstavnici Zavoda i Fakulteta tehničkih nauka, aktivno su učestvovali u formulaciji strategije i ciljeva Pilot projekta koji se odnosi na mrežu ekoloških koridora Tise.

Ispred Zavoda, na radionici su prisustvovali mr Vladimir Pihler i Milko Bošnjačić master diplomirani inženjer geodezije, dok je predstavnik Fakulteta tehničkih nauka iz NovogSada bio mr Dušan Jovanović. Skupu su prisustvovale i kolege iz JVP Vode vojvodine.


Draft agenda

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt