arhiva vesti


Novi Sad, 10. decembar 2010.

Konferencija projekta TICAD

U prostorijama Skupštine grada Novog Sada, održana je prezentacija projekta TICAD (Tisa Cachment Area Development).

Pored predstavnika Zavoda za urbanizam Vojvodine, skupu su prisustvovali i predstavnici pokrajinskih organa vlasti, Regionalnog centra za razvoj MSPP iz Subotice, Univerziteta u Novom Sadu i drugih zainteresovanih strana. Projekat TICAD je podržan u okviru transnacionalnog programa saradnje Jugoistočne Evrope (SEE) i u njemu učestvuju predstavnici pet zemalja koje pripadaju slivu reke Tise. Zahvaljujući ovom partnerstvu, sveobuhvatni i integrisani ciljevi politike upravljanja vodotokovima i perspektive prostornog razvoja EU biće zadovoljeni na efikasan i konzistentan način.

Osnovni cilj projekta je da podstiče transnacionalnu saradnju putem izgradnje zajedničke baze podataka, redovne razmene ideja, radionicama i na kraju izradu zajedničke strategije i preporuke za sveobuhvatno upravljanje vodama.

Projekat će doprineti održivom intergralnom prostornom razvoju oblasti reke Tise i pomoći će da se postigne održivi ekonomski sistem, optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa sliva, uravnoteženu distribuciju rasta konkurentnih oblasti i unapređenje internih i eksternih funkcionalnih odnosa u sistemu naselja. Strategija će biti formulisana na bazi uzajamne svesnosti o procesima i služiće za primenu direktiva voda i ciljeva prostornog razvoja EU.

Na skupu su predstavljeni rezultati dosadašnjih istraživanja, a čula su se i mnogobrojna pitanja i predlozi.  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt