arhiva vesti


Novi Sad, 15. april 2014.

Završna konferencija projekta CODEX

Završna konferencija međunarodnog projekta „Koordinisani razvoj i razmena znanja o prostorno planskoj metodologiji“ održana je u Zavodu za urbanizam Vojvodine. U pitanju je projekat CODEX iz IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska, koji u centru interesovanja ima nedovoljno razvijena pogranična naselja.

Projektom su obuhvaćene analize ekonomskog i socijalnog statusa marginalizovanih naselja u pograničnim oblastima sa obe strane granice i izrada zajedničke metodologije za integrativni pristup njihovom prostornom razvoju.

Danas, problemi sa kojima se suočavaju ugroženi i nerazvijeni regioni su među najvažnijim temama u mnogim zemljama, pa tako i u Mađarskoj i Srbiji. Projekat CODEX treba da pomogne u rešavanju ovih problema i smanji velike razlike u razvoju naselja pojedinih pograničnih regiona.

CODEX je četvrti Program prekogranične saradnje u kojem učestvuje Zavod za urbanizam Vojvodine. Partner u ovom međunarodnom projektu je Univerzitet iz Segedina sa svojim ekspertima iz oblasti strateškog i prostornog planiranja. Zahvaljujući ovom projektu metodologija prostornog planiranja biće usklađena sa obe strane granice, što će u narednom periodu omogućiti zajedničko konkurisanje za međunarodne projekte.

Dok se Mađarska priprema da na odgovarajući način iskoristi mogućnosti finansiranja iz EU za naredni programski period 2014-2020., Srbiju očekuje proces priključenja EU. Iz tog razloga, jedan od vitalnih interesa naših prostornih planera je da nauče što više o prostornom planiranju i planskoj metodologiji Evropske Unije, u čemu im značajno može pomoći razmena iskustava i međunarodni projekti poput CODEX-a.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt