архива вести


Нови Сад, 16. август 2011.

Одржан састанак поводом израде међународног Пилот пројекта Еколошка мрежа на обали реке Тисе (“Ecological route – green space”) у оквиру TICAD пројекта

У просторијама ЈП „Воде Војводине“ у Новом Саду одржан је састанак у оквиру процеса израде пилот пројекта “Еколошке мреже на обали реке Тисе“ у којем учествује укупно 13 партнера из пет европских земаља (Украјина, Румунија, Мађарска, Словачка и Србија) кроз које протиче река Тиса од свог извора до ушћа у реку Дунав на територији АП Војводине.

Сврха овог Пилот пројекта је да се детаљније прикупе подаци на локалном нивоу испитивањем заинтересованих страна и тиме допринесе преиспитивању и крајњем формулисању транс-националне стратегије развоја простора око реке Тисе.
Главни циљ пројекта је успостављање континуалне еколошке руте (различите ширине) на обе стране реке како би се сачувао постојећи “зелени” појас и створили услови за еколошки туризам и рекреацију.
Стварање специфичне еколошке мреже имало би важну (ако не и најважнију) улогу у региону Тисе из више разлога. Примарне теме еколошке мреже биле би: управљање водама и контрола поплава, заштита и ширење биодиверзитета, развој еко-туризма и промоција еко-рекреације, одржива намена земљишта у плавним зонама.Најважнији аспекти који би били разматрани су природне и културне вредности, постојећи капацитети и намене земљишта укључујући заштићене зоне, стање вода и земљишта. Корист од креирања еколошке мреже имале би како локалне самоуправе и насеља у просторном обухвату пројекта, тако и локално становништво, групе грађана и невладине организације.

У оквиру предметног пилот пројекта, формулисани су и специфични циљеви који прате утврђену методологију TICAD пројекта:

1. креирање детаљније базе података која укључује релевантне локалне иницијативе и пројекте,
2. проверавање генералне стратегије на простору који обухвата пилот пројекат ,
3. интегрисање мишљења и примедби свих заинтересованих група и појединаца
4. креирање стратегије развоја простора у обухвату пилот пројекта које би подразумевало што конкретније мере развоја. Ово се ради коришћењем SDSS-а (Spatial Decision Support System) који се користи као платформа за креирање различитих сценарија.
5. Уграђивање закључних сазнања у транс-националну стратегију.Циљ састанка је био да се укључе сви заинтересовани органи и организације који имају кључну улогу у посматраном подручју како би се формулисале конкретне препоруке и мере развоја за предметно подручје.
Састанку су присуствовали представници општина кроз које пролази река Тиса, бројни новинари и представници неких невладиних организација. Уводну реч је дала покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки.Одређене аспекте пројекта представили су Јанош Мичкеи, помоћник директора за развој, ЈП “Воде Војводине”, Владимир Зеленовић, директор ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и Бранислав Малагурски, директор, СМЕР Суботица. Мр Тамара Зеленовић Васиљевић из ЈП "Завод за урбанизам Војводине" укратко је представила TICAD пројекат, а мр Владимир Пихлер из ЈП "Завод за урбанизам Војводине" је презентовао Пилот пројекат "Еколошка мрежа на обали реке Тисе" и отворио дискусију.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт