архива вести


Нови Сад, 29. мај 2020.

Поновни јавни увид у НППППН предела „Вршачке планине“ и извештај о стратешкој процени утицаја НППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.05.2020. године до 12.06.2020. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17.06.2020. године у Новом Саду, у згради Владе Аутономне покрајине Војводине, у Плавом салону у кули зграде на 3. спрату, Булевар Михајла Пупина број 16 Нови Сад, са почетком у 15:00 часова.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт