архива вести


Нови Сад, 4. октобар 2019.

„Активности и резултати мониторинга животне средине у АПВ“

У Оквиру Међународног сајма (ЛОРИСТ) који је трајао од 2 до 4.10.2019. године на Новосадском сајму дана 04.10. 2019. године одржан је Скуп „Активности и резултати мониторинга животне средине у АПВ“ . На скупу су презентоване актуелне теме из области мониторинга животне средине које се одвијају под покровитељством Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Скупу су присуствовали сарадници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. Скуп је одржан са следећим програмом:

Отварање скупа – Бранкица Табак, подсекретарка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

– Драган Ђурица, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Мониторинг квалитета земљишта – Тамара Орловић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Универзитет Едуконс, Доц.др Наташа Стојић и Проф.др Мира Пуцаревић

Мониторинг квалитета ваздуха – Мр Христина Радовановић-Јовин, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Мониторинг буке – Мр Зорана Георгијев, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Јачање образовних капацитета кроз изградњу компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација– SENVIBE – проф Ивана Ковачић, Пројект кординатор, УНС

Такође, истог дана у оквиру Сајамских активности на штанду Покрајинске владе, поред осталих промоција и презентација, представљени су и радови ЈП „Завод за урбанизам Војводине“:

Бициклистичка студија - Зоран Кордић
Измуљивање канала ДТД-деоница Врбас - Владимир Пихлер
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт