архива вести


Ђала, 12.09.2014.

Компанија Војпут завршила пут ка ГП Ђала

Обнова путног правца од граничног прелаза са Мађарском Ђала - Тисасигет, кроз општине Нови Кнежевац и Чока обављена је пре рока. Радови су требало да буду завршени до краја септембра, али извођач радова компанија “Војпут” је посао завршила двадесетак дана раније.

На једној деоници пута у дужини од 2.715 метара, извршена је комплетна рехабилитација саобраћајнице која подразумева стругање постојећег слоја асфалта и наношење новог асфалта, постављање нове хоризонталне и вертикалне сигнализације, дренажу пута и ископ нових канала за одводњавање. На другој локацији у дужини од 2.650 метара постављено су нове хоризонталне и вертикалне сигнализације, урађена је дренажа пута и ископ канала за одводњавање.

Заводу за урбанизам Војводине као субвенцију обезбедила је Покраjинска влада, док је предфинансирање у висини од 85 одсто Завод за урбанизам Војводине обезбедио делом из сопствених средстава и делом из кредита код Развојног фонда АП Војводине и кредита комерцијалних банака. Изабрани извођач радова на тендеру је предузеће „Војпут” из Суботице, послови назора су били поверени предузећу „Еуро гарди група” из Новог Сада, а радови су изведени по споразуму о заједничком учешћу на рехабилитацију пута са ЈП „Путеви Србије”.Компанија Војпут је изградила све граничне прелазе у Бачкој, а очекује се да следећи посао пуде рехлабилитација путева при граничним прелазима код Сомбора.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт