архива вести


30. Април 2014.

Procurement of expert services for rehabilitation of the road section between the Hungarian border crossing – Djala towards Novi Knezevac – Coka: milepost marks – from 0+000 to km 0+2.675 and km 18+935 to km 21+350

Procurement of expert services for rehabilitation of the road section between the Hungarian border crossing – Djala towards Novi Knezevac – Coka: milepost marks – from 0+000 to km 0+2.675 and km 18+935 to km 21+350

Notice
TISZASZ-DJALA WORKS 6.2.1.zip


Pitanja i odgovori

Питање бр.1 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1- 1
Одговор на питање бр.1 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1- 1
Питање бр.2 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1- 1
Одговор на питање бр.2 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1- 1
Питање бр.3 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1
Одговор на питање бр.3 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1
Питање бр.4 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1
Одговор на питање бр.4 у вези са HUSRB_1203_111_050-6.2.1
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт