архива вести


Нови Сад, 15. април 2014.

Завршна конференција пројекта CODEX

Завршна конференција међународног пројекта „Координисани развој и размена знања о просторно планској методологији“ одржана је у Заводу за урбанизам Војводине. У питању је пројекат CODEX из ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Мађарска, који у центру интересовања има недовољно развијена погранична насеља.

Пројектом су обухваћене анализе економског и социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима са обе стране границе и израда заједничке методологије за интегративни приступ њиховом просторном развоју.

Данас, проблеми са којима се суочавају угрожени и неразвијени региони су међу најважнијим темама у многим земљама, па тако и у Мађарској и Србији. Пројекат CODEX треба да помогне у решавању ових проблема и смањи велике разлике у развоју насеља појединих пограничних региона.

CODEX је четврти Програм прекограничне сарадње у којем учествује Завод за урбанизам Војводине. Партнер у овом међународном пројекту је Универзитет из Сегедина са својим експертима из области стратешког и просторног планирања. Захваљујући овом пројекту методологија просторног планирања биће усклађена са обе стране границе, што ће у наредном периоду омогућити заједничко конкурисање за међународне пројекте.

Док се Мађарска припрема да на одговарајући начин искористи могућности финансирања из ЕУ за наредни програмски период 2014-2020., Србију очекује процес прикључења ЕУ. Из тог разлога, један од виталних интереса наших просторних планера је да науче што више о просторном планирању и планској методологији Европске Уније, у чему им значајно може помоћи размена искустава и међународни пројекти попут CODEX-а.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт