архива вести


Нови Сад, 16. април 2013.

Отварајућа конференција пројекта "Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала"

Дана 16.04.2013. године, у просторијама ЈП “Завод за урбанизам Војводине” одржана је отварајућа конференција пројекта „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет - Ђала“ који се одвија у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије

Пројекат је представио в.д. директора Завода за урбанизам Војводине, Владимир Зеленовић, а присутни су били и представници водећег партнера на пројекту, НИФ Зрт., на челу са госпођом Миром Ибрајтер, затим Петер Рац испред Заједничког техничког секретаријата, Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, представници општина Нови Кнежевац и Чока, представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, представници медија и други гости.


Директор Завода за урбанизам Војводине Г-дин Владимир Зеленовић рекао је да је Завод, заједно са партнером из републике Мађарске “Ниф Зрт.” Будимпешта, у току 2011. године успешно окончао два пројекта везана за израду главног пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет – Ђала и израду главног пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш - Бајмок.

Ови пројекти представљају основ за почетак новог пројекта, који подразумева рехабилитацију путног правца Тисасигет - Ђала. Завод за урбанизам Војводине у наредном периоду треба да распише тендер за избор извођача радова на рехабилитацији овог путног правца.


Након избора извођача, приступиће се реализацији самих радова, затим ће бити извршени завршни радови и контрола извршених радова, а након тога овај рехабилитовани пут биће предат на употребу општини Нови Кнежевац.

Укупна вредност пројекта је 1.735.460 евра, а од те суме српској страни припада 885.485 евра. Завршетак реализације пројекта је 31.07.2014. године. Дужина деонице за рехабилитацију са стране Републике Србије је 2.675 м.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт