архива вести


Нови Сад, 12. април 2013.

Најава догађаја: Отварајућа конференција пројекта „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“

У уторак 16. априла 2013. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама ЈП Завод за урбанизам Војводине (Железничка 6/V, Нови Сад), биће одржана отварајућа конференција пројекта „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисзасигет-Ђала“, који се реализује у оквиру Програма ИПА прекограничне сарадње између Мађарске и Србије.

Предмет пројекта је извођење радова на рехабилитацији деонице пута Тисасигет – Ђала, на територији општине Нови Кнежевац.

Пројекат суфинансира Европска унија.


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТНОГ ПРАВЦА ТИСЗАСИГЕТ ЂАЛА / A TISZASZIGET-GYÁLA HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÚTIRÁNY REHABILITÁCIÓJA

Укупна вредност пројекта / A projekt teljes értéke: 1.735.460,00 €
Водећи партнер НИФ Зрт. / Vezető kedvezményezett NIF Zrt.: 849.975,00 €
Партнер на пројекту ЈП ЗУВ / Projektpartner JP ZUV: 885.485,00 €
     Сопствено учешће / Őnrész: 132.822,75 €
    Донација ЕУ 85% / EU-s támogatás 85%: 752.662,25 €


Трајање пројекта / A projekt tartama: 18 месеци / hónap
Дужина деонице пута/ Az útszakasz hossza: 2675 m


ВОДЕЋИ ПАРТНЕР / VEZETŐ PARTNER:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45
www.nif.hu


ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ/ PROJEKT PARTNER
ЈП Завод за урбанизам Војводине
21000 Нови Сад, Жељезничка 6/ III
www.zavurbvo.rs

Пројекат „Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“ одобрен је од стране Националне агенције за развој Републике Мађарске, управног тела ИПА прекограничног програма Република Мађарска – Република Србија.

Овим пројектом предвиђено је извођење радова на рехабилитацији деонице пута Тисасигет – Ђала укупне дужине 2675м на страни Републике Србије, за шта постоји пуна сагласност општине Нови Кнежевац и Дирекције за изградњу општине Нови Кнежевац.

Пројекат се реализује кроз ИПА прекогранични програм Мађарска - Србија (www.hu-srb-ipa.com), а суфинансиран је од стране Европске уније.

За потребе реализације Пројекта, ЈП Завод за урбанизам Војводине је потписао ПРОТОКОЛ о начину реализације и финансирања пројеката са управљачем пута ЈП ''Путеви Србије'' из Београда. Овим Протоколом је констатовано да постоји урађена Пројектно – техничка документација и дефинисан је начин финансирања пројекта као и вршења стручног надзора над извођењем радова.

За потребе реализације извођења радова на рехабилитацији, ЈП ''Путеви Србије'' дало је САГЛАСНОСТ да се пријава радова и финансирање извођења радова по овом пројекту уступи ЈП Заводу за урбанизам Војводине из Новог Сада који је у првом позиву ИПА пројеката био носилац активности на изради техничке документације на овој деоници пута.

Европска унија је кроз пројекат Рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет – Ђала, препознала његов значај кроз утицај на локално становништво и развој прекограничне регије.

Изградњом одговарајуће инфраструктуре премостиће се досадашња слаба саобраћајна повезаност, што ће имати за резултат ефикаснију размену људи, добара и услуга, односно остваривање могућности за лакши приступ пословима, тржишту, нове привредне активности, размену искустава и знања – уједначеност развоја пограничних области.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт