ORGANI JAVNOG PREDUZEĆADIREKTOR JP "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE"
NOVI SAD

Predrag Knežević


NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Predsednik Nadzornog odbora:
Predsednik Nadzornog odbora:
Mladen Tadić

Solunskog fronta 23
21203 Veternik – Novi Sad
tel:021/ 820-119
mob: 063/ 7793-706
mladen.tadic1@gmail.com

PROFIL I OBRAZOVANJE

Rođen 24.01.1981. u Osijeku.
Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (1999-2007)
Opšti smer
Stečeno zvanje – Diplomirani pravnik
Izbornu grupu predmeta polagao iz oblasti privrednog prava.
-Studije završene sa prosečnom ocenom 8,21


Postdiplomske studije
Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2008-2010)
Smer unutrašnjih poslova
Stečeno zvanje – Diplomirani pravnik - master
-Studije završene sa prosečnom ocenom 8,60


Srednja stručna sprema
Stečeno zvanje – Ekonomski tehničar

RADNO ISKUSTVO

- Od 01.03.2002. god. do 30.06.2005. god. bio zaposlen kao Agent prodaje nekretnina u Agenciji za nekretnine "Budućnost" Novi Sad
- Od 24.09.2007. god. do 27.06. 2009.god. bio zaposlen kao pravnik u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada (samostalno rešavao u upravnom postupku, zastupao CSR u vanparničnim i parničnim postupcima pred sudom, radio na poslovima kadrovske službe)
- Od 04.09.2009. god. do 04.09.2011. god bio zaposlen kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji adv. Đurić Suman Štefice.
- Od 23.01.2012. god. do 30.09.2012. god. bio zaposlen u Ministarstvu pravde RS, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Okružni zatvor u Novom Sadu na poslovima državnog službenika u zvanju savetnika.
- Od 03.10.2012. godine zaposlen u Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću ''Novi Sad'' Novi Sad na poslovima Šefa odeljenja pravnih i kadrovskih poslova, a od 2013 godine na poslovima pomoćnika direktora.
-Član stalnog sastava Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u dva mandata (2008-2016)

OSTALE SPOSOBNOSTI

-Korišćenje MS Office programa
-Dobro poznavanje engleskog jezika
-Vozačka dozvola A i B kategorije
-Interni proverivač ISO standarda 9001, 14001 i OHSAS 18001

Član Nadzornog odbora:LIČNE INFORMACIJE

Ime i prezime: NIKOLA KRNETA
Adresa: Vojvođanska 2b, 2100 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/524-983, 060/1315-310
E-mail: lesnik2017nk@gmail.com
Državljanstvo: srpsko
Datum rođenja: 02.01.1983. godine
Bračni status: neoženjen


RADNO ISKUSTVO

 • Od 2016.godine zaposlen u AGRO NK KONSALTING, čiji je vlasnik.
 • Od 2008. do 2016.godine zaposlen u „SAVACOOP“ DOO Novi Sad, jednoj od vodećih kompanija u Srbiji koja se bavi uvozom i distribucijom sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, stočne hrane, supstrata, đubriva, folija za plastenike, opreme za poljoprivredu, garden i dopunskog hobi programa, na poslovima: vodeći komercijalista za oblast Bačke u Vojvodini.
 • Glavne aktivnosti i odgovornosti: organizovanje prodaje i plasiranja robe, procena finasijske sposobnosti klijenata, realizacija investicija, uključujući i naplatu potraživanja.


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 • 2001- 2008. Poljoprivredni fakultet Novi Sad,
  - završene osnovne studije sa prosečnom ocenom 8,31
  - diplomski rad na temu „Uticaj azoksistrobina na plamenjaču krastavca" iz predmeta Opšta fitofarmacija odbranjen sa ocenom 10
  - stečeno zvanje Diplomirani inženjer zaštite bilja
 • 1997-2001 Srednja medicinska škola „7. April" Novi Sad
  - smer: medicinski tehničar
 • 1990-1997 Osnovna škola „Sonja Marinković" Novi Sad


LIČNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

MATERNJI JEZIK: srpski
DRUGI JEZICI: engleski (intermediate course)
VOZAČKA DOZVOLA: B kategorije
POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU: Windows, Word, Excell, Internet
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI: sposobnost koordinacije više poslova istovremeno, izražena sposobnost komunikacije i prilagođavanja različitim profilima sagovornika, rad u velikom kolektivu, preduzimljivost, inventivnost, neposrednost, borbeni duh
LIČNE KARAKTERISTIKE: Odlučnost, odgovornost, istrajnost, asertivnost, ekstrovertnost, upornost, inovativnost, komunikativnost, kooperativnost, timski rad, kolegijalnost, solidarnost, čovekoljublje
Član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih:
Milan Žižić
BIOGRAFIJA

Biografija Milan Žižić • kontakt informacije
 •   zavurbvo@gmail.com
 •               021/529-444
 • kontakt