новости


Борско језеро, 10-12. октобар 2018.

Сусрет просторних планера

Од 10 до 12. октобра 2018. године у хотелу „Језеро“ на Борском језеру одржан је традиционални скуп Инжењерске коморе Србије “Сусрети просторних планера Србије - 2018“ у организацији Матичне секције планера. Скупу су присуствовали представници и бројни чланови Инжењерске коморе Србије, представници ресорног министарства и Града Бора, директори јавних предузећа, чланови општинскх управа и стручних служби, еминентни предавачи, као и остали уважени гости.

Радно председништво скупа чинили су др Небојша Стефановић, председник Извршног одбора Матичне секције планера и члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије, др Саша Милијић, заменик председника Извршног одбора Матичне секције планера, Драган Јемуовић, др Дејан Ђорђевић и мр Драгана Дунчић, чланови Извршног одбора Матичне секције планера.

Учеснике скупа су поздравили др Небојша Стефановић, председник Извршног одбора Матичне секције планера, Александар Миликић, градоначелник Града Бора, Латинка Обрадовић, потпредседник Управног одбора Инжењерске коморе Србије и мр Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Главна тема овогодишњих сусрета је „Ка новом циклусу просторних планова у Републици Србији“. У току одржавања скупа, колеге су представиле актуелну тематику кроз презентације планова и публикација

Представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ су одржали две презентације у оквиру радног дела скупа. Мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. презентовао је „Континуално планирање подручја Фрушке горе“, а мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер је представила тему „Просторни планови подручја посебне намене у функцији актуелних политика климатских промена (регион Срема у одрживом управљању водама)“.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт