новости


Кикинда, 28. октобар 2020.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" 

У уторак, 27.10.2020. године, у згради Градске управе града Кикинда, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП ”Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

... даље

Ириг, 21. октобар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Рани јавни увид поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ
... даље

Жабаљ, 7. октобар 2020.

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Жабаљ 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације насеља Жабаљ, израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, трајаће у периоду од 29. септембра до 29. октобра 2020. године.

Нацрт ПГР-а насеља Жабаљ биће изложен у згради Општинске управе Жабаљ, у улици Николе Тесле 45, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Сва потребна обавештења о Нацрту ПГР-а насеља Жабаљ, могу се добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе општине Жабаљ.

... даљеPrikazano tekstova 7 do 9 od ukupno 283

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт