новости


Нови Сад, 22. фебруар 2021.

Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине 

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој другој по реду седници, размотрио је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине.“

... даље

Нови Сад, 1. децембар 2020.

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) 

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Иб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.

... даље

Инђија, 30. новембар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 23/20.

... даљеPrikazano tekstova 1 do 3 od ukupno 283

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт