просторни планови


Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит

Намена
Инфраструктурни системи 1
Инфраструктурни системи 2
Заштита
Спровођење
Графички приказ извештаја о стратешкој процени утицаја
   
Предлог плана преузми
Извештај о стратешкој процени утицаја преузми
   
Повратак на претходну страницу
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт