novosti


Novi Sad, 17. decembar 2021.

Održana otvarajuća konferencija projekta „Razvoj prekograničnog prelaza Santovo - Bački Breg sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji teretnog saobraćaja”

U Novom Sadu danas je održana otvarajuća konferencija projekta „Razvoj prekograničnog prelaza Santovo- Bački Breg sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji teretnog saobraćaja”, koji sufinansira Evropska unija, u okviru IPA Interreg prekograničnog programa Mađarska – Srbija.

Cilj projekta je razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg za sve vrste teretnog saobraćaja. Granični prelaz trenutno mogu da koriste samo putnička vozila i teretna ispod 3,5t. Ukupan budžet projekta je 469.925,50 EUR, od kojih je 399.436,67 EUR donacija Evropske unije (IPA).Vodeći partner na projektu je mađarska Nacionalna agencija za infrastrukturu iz Budimpešte (NIF), sa partnerima: Javnim preduzećem "Putevi Srbije" i javnim preduzećem “Zavod za urbanizam Vojvodine”.

Vodeći korisnik treba da pripremi potrebnu građevinsku dokumentaciju za razvoj prelaza (odobrenje, strukturni inženjerski plan i preliminarnu dokumentaciju uticaja na životnu sredinu). Paralelno sa tim će se izraditi potrebna planska dokumentacija, idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu, kao i procena uticaja na životnu sredinu, kako bi se ublažili mogući negativni uticaji na životnu sredinu na srpskoj strani.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici pokrajinskih organa, učesnici projekta, zainteresovani građani, predstavnici lokalnih samouprava i medija, a predstavnici partnera iz Mađarske učestvovali su putem video linka.

Naziv projekta: Razvoj prekograničnog prelaza Santovo- Bački Breg sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji teretnog saobraćaja

Akronim: Free crossing Backa

Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/2.1/0092

Ukupan budžet projekta: 469.925,50 EUR

Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 399.436,67 EUR

Početak projekta: 01/02/2021

Kraj projekta: 31/07/2022

Vodeći korisnik: NIF Nemzeti Infrastruktúra Zártkörűen működő Részvénytársaság

Korisnik 1: Javno preduzeće „Putevi Srbije”

Korisnik 2: JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt